Gedicht uit de vijftiger jaren maar nog niet vergeten.

Heb je wel gehoord van de Holle Bolle Wagen
Waar de Holle Bolle Gijs op zat
Die kon schrokken
Grote brokken
Een koe en een kalf
Een heel paard half
Een os en een stier
Zeven tonnen bier
Een schip vol rapen
Een kerk vol schapen
En nog kon Gijs van de honger niet slapen.