Wanneer je een betrouwbare vriend reeds vele jaren kent

Dan ben je langzaam aan elkaar gehecht en ook gewend

Dan vind je steeds de weg waarlangs je elkaar te naderen weet

Dan kun je van elkaar op aan en deel je lief en leed

Door steeds weerkerend dienstbetoon heeft dan zo’n trouwe vriend

Een plaatsje in je hart en in je huis verdiend

En heeft hij buiten eigen schuld ook eens een moeilijkheid

Dan ben je zeker graag tot hulp en steun bereid

Want één die zoveel jaren lang de vriend des huizes bleek

Die laat je in een zware strijd tocht vast niet in de steek

—————————-

Het is goed in eigen hart te kijken, ’s avonds voor het slapen gaan

Of ik van de morgen tot de avondstond, geen enkel hart heb zeer gedaan

Of ik geen ogen heb doen schreien, geen weemoed op een wezen lei

Of ik tot liefdeloze mensen, een woordeke van liefde zei

En zie ik in het huis mijns harten, dat ik één wondeke genas

Dat ik mijn armen heb gevouwen, om één hoofd dat eenzaam was

Dan voel ik op mijn lippen, de goedheid lijk een avondzoen

Het is goed in eigen hart te kijken, en dan je ogen dicht te doen.

—————————-

Iemand lachtte naar mij vandaag

Ik wil die lach delen zo graag

Met iedereen op straat

Van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat

En ieder die ik zag

Beantwoordde mijn lach

Ik ontving er zo een heleboel

Genoeg voor dagenlang een fijn gevoel.

—————————-

Als de hemel zonnig lacht

Is het geen kunst een lied te zingen

Maar wie er in de lijdensnacht

Als nevelen hem omringen

Ook blijmoedig voort kan gaan

Die heeft het leven wel verstaan.

—————————-

Grote waterdruppels, kleine korrels zand

Vormen sa’m de grote zee, en het vaste land

Kleine liefdesdaden, woorden teer en zacht

Hebben vaak in het kleinste huis, groot geluk gebracht

—————————-

Zoek de zonzij van het leven, zet de zorgen steeds opzij

Steeds aan andere vreugde geven, maakt je eigen leven blij.

—————————-

St. Jan en het Goddelijk kindeke, die speelden op het land

We maken zei St. Janneke, een huisje hier van zand

Da’s goed zie het Goddelijk kindeke, en hij begon meteen

Ik zal een huisje metselen, al heb ik hout nog steen

Zo bouwde het lieve Jezuke, maar het ging zo vlug, zo raar

Hij maakte met zijn vingertjes, ineens de muurtjes klaar

Toen nam hij enkele strootjes, en sprietjes teer en zwak

En lei daarop wat zandeke, en klaar was ook het dak

Aan het hoekske bouwde Jezuke, de muurtjes hoger op

En kijk het werd een torentje, met een kruiske in de top

Het kind beschouwde het kerkske, en zei wat ben je klein

Toen zei hij met een kruizeke, je moet veel groter zijn

Toen groeide, groeide het kerkske, het groeide heel héél hoog

En raakte met zijn torentje, tot aan de hemelboog

Toen riep verbaasd St. Janneke, en keek op Jezus neer

Wie zulk een huis kan bouwen, is onze Lieve Heer.

—————————-

Wees steeds een zonnestraaltje, voor ieder die je omringd

Dan word je wis en zeker, door iedereen bemind

Wees thuis en ook voor anderen, een blijde zonneschijn

Dan zul je heel je leven lang, altijd gelukkig zijn

—————————-

Is de soep te heet mijn kind

Blaas dan niet als Jan de Wind

Maar roer er met de lepel door

Zo doet moeder het immers voor

—————————-

Om gezond te leven: Eet ’s morgens als een koning

’s middags als een burger

Maar ’s avonds als een bedelaar

Om gezond te leven: Houdt borst en voeten warm

Vul met mate uwe darm

Houdt de achterpoort goed open

En laat de dokter naar de bliksem lopen