Wie
wil iets doen aan het leefplezier in zijn/haar eigen wijk ?


De
wijkraad West 2 is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om
het leefplezier in de wijk te stimuleren en op peil te houden. In
verband met het vertrek op korte en op wat langere termijn van 2
bestuursleden zijn er, om mensen niet teveel te belasten, een tweetal
zaken uit elkaar getrokken waardoor een 3-tal vacatures ontstaan.
Voorwaarde is dat kandidaten, mnl. of vrl. woonachtig zijn in de
wijk.

VACATURE
1
: PR medewerker. Dit betreft hoofdzakelijk het schrijven van
persberichten voor de lokale media en artikelen voor de website. Ook
het opstellen van folders en bewonersbrieven behoort tot zijn/haar
taak. De kandidaat dient hiertoe1 x per maand aan bestuurs- en
openbare vergaderingen deel te nemen. Het betreft gemiddeld
maandelijks 2 berichten. Geschatte tijdsbelasting per maand 5 uur.

VACATURE
2
: Notulist. Voor het secretariaat wordt gezocht naar iemand die de
notulen van de bestuurs- en openbare vergaderingen opstelt. Dit
betreft 1 vergadering per maand. Tevens dienen deze notulen middels
verzendlijst te worden verzonden. Geschatte tijdsbelasting, 5 uur per
maand.

VACATURE
3
: Mailboxbeheerder. Eveneens t.b.v. het secretariaat iemand die het
beheer van de mailbox van de wijkraad wil verzorgen. Het betreft het
ontvangen van alle mail en deze door te sturen naar specifieke
bestuursleden of contacten. Daarnaast dienen ontvangstbevestigingen
te worden verzonden. Het is wenselijk dat de kandidaat aan de
bestuurs- en openbare vergaderingen deelneemt. Het betreft 1
vergadering in de maand. Geschatte tijdsbelasting, 10 uur per maand.

Zij
die zich willen inzetten om wijk West 2 een wijk te maken waar het
fantastisch leven is en daar een aantal uurtjes per maand voor over
hebben, kunnen zich wenden tot het secretariaat:
wijkraadwest2@gmail.com
of via de website: www.dongenwest2.nl.
Ook kan tel. contact worden opgenomen met de voorzitter 06 10915574.