Geschiedenis
van de Beljaart, Kloostersticht en Achterhuizen

Tweede
erfgoedcafé Heemkundekring De
Heerlyckheit Dongen

Dongen,
22 januari 2015 Op woensdagavond 28 januari aanstaande zal de
Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen haar tweede erfgoedcafé
organiseren. Het idee voor een erfgoedcafé is ontstaan tijdens het
erfgoedoverleg van de gezamenlijke organisaties die zich met erfgoed
en cultuur in Dongen en ’s Gravenmoer bezighouden. Doel van een
erfgoedcafé is actuele Dongense onderwerpen met betrekking
tot erfgoed en cultuurhistorie aan de orde te stellen. Iedereen uit
de gemeente Dongen,
en deze keer speciaal bewoners uit de Beljaart en Achterhuizen, wordt
uitgenodigd het erfgoedcafé
bij te wonen. Een aantal sprekers brengt d.m.v. korte presentaties de
inhoudelijke discussie
over actuele erfgoedonderwerpen op gang, waarna u aan het eind van de
avond onder het
genot van een drankje in de gelegenheid bent om met elkaar van
gedachten te wisselen over hetgeen u zoal gehoord en ervaren heeft.

Geschiedenis
van De Beljaart en Achterhuizen

Nieuwbouwwijk
De Beljaart heeft meer geschiedenis dan u misschien op het eerste oog
zou denken.
Vier middeleeuwse stichten (paden) die vanaf de Lage Ham tot aan
Klein Dongen liepen, zijn
de basis voor de huidige opzet van de wijk. Herkent u deze stichten
nog in de wijk? Waarom zijn
de stichten ontstaan en wat is nu nog de betekenis ervan? Maar de
geschiedenis van de Beljaart
gaat verder terug dan de Middeleeuwen. Er zijn in de Beljaart
archeologische vondsten gedaan
die dateren uit de IJzertijd (230 – 100 voor Chr.). Heeft er
daadwerkelijk bebouwing in De Beljaart
gestaan in deze tijd? Hoe leefde men toen? En dan staat op de grens
van de Beljaart het klooster
van de zusters Franciscanessen die lange tijd eigenaar van het gebied
waren en in de 19de
eeuw het onderwijs in Dongen hebben opgezet. Al deze onderwerpen
komen aan bod tijdens
het Erfgoedcafé.

Allereerst
zal door Ranko Hamelinck de geschiedenis van het gebied geschetst
worden. Na een pauze
zal in drie lokalen van de Heilig Hartschool gelijktijdig in
subgroepen een specifiek thema nader
worden uitgewerkt. U hoeft niet te kiezen, want elk thema wordt drie
keer aangeboden. Op gezette
tijden wordt er tussen de lokalen gerouleerd. Het eerste thema is
archeologie in De Beljaart.
Een aantal vondsten wordt getoond en naar aanleiding daarvan wordt
door Ellie van den Broek
(de vindster) een toelichting gegeven. Het tweede thema gaat in op de
geschiedenis en bedrijvigheid
in het gebied Achterhuizen-Schoolstraat en zal door Ranko Hamelinck
en de heerVan
Dijk worden uitgewerkt. Zuster Rafael zal als derde thema de
ontwikkeling van het kloosteren
van het onderwijs aan de hand van foto’s, vragen en waarschijnlijk
ook van anekdotes,

toelichten

Tijdens
de pauze is een documentaire te zien over de kloostergebouwen en de
kapel met de kunst.
Deze documentaire is, in nauwe samenwerking met de zusters,
samengesteld door Pieterden Boer en Peter Vissers en is gemaakt door
filmmaker Kees van der Wee. Rond 22.30 uur is het
tijd voor de erfgoedborrel. Kortom,
dit deel van Dongen heeft een rijke en interessante geschiedenis
waarover veel te vertellen
is en waarover u tijdens het erfgoedcafé veel te weten kunt komen.
We zien u graag op 28
januari aanstaande in de Heilig Hartschool aan de Schoolstraat.

Informatie

Deelname
aan het erfgoedcafé is kosteloos. De drankjes zijn, met uitzondering
van de koffie bij de
ontvangst, voor eigen rekening.

T:
0162-318018 (Ellie Oerlemans, secretaris van de Heemkundekring De
Heerlyckheit Dongen)

E:
info@heemkundedongen.nl

www.heemkundedongen.nl