Ecologische Verbindingszone (EVZ) Dongen “prachtig voorbeeld van goed ‘waterschapsbeleid ‘

Dijkgraaf en burgemeester roepen gezamenlijk op :

‘Breng woensdag
uw stem uit voor de waterschapsverkiezingen! ‘

Dongen , s Gravenmoer , Klein – Dongen ,Dongen -Vaart, 13 maart 2015. Woensdag (18 maart) kunnen de kiesgerechtigden in de gemeente Dongen naar de stembus voor Provinciale Staten en voor het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta.Dat vooruitzicht is een mooi moment voor Carla Moonen, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta, en Marina Starmans-Gelijns, burgemeester van de gemeente Dongen om het belang van water in deze regio in ogenschouw te nemen. EVZ Dongen is op een mooie zonnige middag het decor van de ontmoeting tussen beide bestuurders. Op dit moment zijn het waterschap Brabantse Delta in samenwerking met gemeente Dongen bezig met de laatste (derde) fase van de ecologische verbindingszone. “Veel van onze inwoners hebben dit unieke gebied, met prachtige flora en fauna, al ontdekt om te gaan wandelen en fietsen”, aldus de burgemeester.


Afwegingen maken

Een Ecologische Verbindingszone is een natuurvriendelijk ingerichte zone die tussen twee natuurgebieden in ligt. Hierdoor worden natuurgebieden met elkaar verbonden. De gehele EVZ Dongen is zes kilometer lang en verbindt het gebied van de Biesbosch met het Brabantse achterland. De gezonde natuur in EVZ Dongen komt ook de waterkwaliteit ten goede. “Dit is een van de taken waar het waterschap zorg voor draagt, schoon en voldoende water”, aldus Carla Moonen. Maar de EVZ heeft niet alleen doeleinden die gerelateerd zijn aan natuur, de EVZ dient ook als waterberging in perioden van bijvoorbeeld overtollige regenval waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Marina Starmans-Gelijns: “De aanpak van projecten om de inwoners te beschermen tegen wateroverlast en te zorgen voor schoon water vraagt om een goede belangenafweging en draagvlak in onze gemeente. Die afwegingen maken, gebeurt onder andere in het waterschapsbestuur.”


Op wie kunt u stemmen?

Waterschappen zorgen voor dijken, het juiste waterpeil in rivieren en beken en het zuiveren van rioolwater. Er zijn 24 waterschappen in Nederland. Het werkgebied van een waterschap wordt niet bepaald door een gemeente- en provinciegrens, maar door stroomgebieden. Het bestuur van het waterschap is vergelijkbaar met een gemeentebestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap is als de gemeenteraad. Net als de gemeenteraad wordt het algemeen bestuur éénmaal per vier jaar gekozen door de inwoners. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Dit bestuur heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 bestuursleden van verschillende partijen en groeperingen. Elk met een eigen prioriteit. De inwoners van West-Brabant kiezen tijdens de waterschapsverkiezingen 23 bestuursleden. De andere zeven bestuursleden worden benoemd door verschillende organisaties.

Burgemeester Marina Starmans (links) en dijkgraaf Carla Moonen over de toegevoegde waarde van de ecologische verbindingszone. ,,Veel van onze inwoners hebben dit unieke gebied, met prachtige flora en fauna, al ontdekt om te gaan wandelen en fietsen.”


Foto : Joyce van Belkom / Waterschap

Kieskompas helpt !

Vindt u stemmen belangrijk maar weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Het online Kieskompas helpt u verder. Dertig stellingen over de belangrijkste water-gerelateerde onderwerpen helpen u een goede keuze te maken. U vindt het Kieskompas op de website van waterschap Brabantse Delta of op www.kieskompas.nl

Kijk voor meer informatie over het waterschap en de verkiezingen op www.brabantsedelta.nl/verkiezingen en www.dongen.nl