Foto: Jan Stads| Pix4Profs

Dongen,
22 april 2015 Veel Dongenaren zijn er bekend mee, maar ook velen
weten het niet dat aan
de Eindsestraat een beetje verscholen en naast huisnummer 104 een
kapelletje staat dat gewijd aan Maria . Dankzij de heemkundekring
Dongen ( waarvoor dank) kwamen we er achter dat dit kleinood gebouwd
is in 1935 op initiatief van kapelaan J.W.A.van Eekelen en van de
Sint Josephparochie. Zo’n 150-tal meisjes en jonge boerinnen, van de
verenigingen Katholieke Jonge Meisjes en Katholieke Jonge Vrouwen van
deze parochie, hebben zich voor de realisatie van de kapel ingezet.
Broeder Wigbertusm tekenaar, beeldhouwer en leraar aan de kweekschool
Sint Gerardus Majella in Dongen was de ontwerper. De kapel heeft een
bakstenen basis, met een houten boven bouw met tuitgevel. Op het dak
liggen paarse noord-franse Fumai-leien. De beeldengroep `Maria is ook
onze moeder` stelt Maria met beschermingzoekende mensen voor en is
vervaardigd door beeldhouwer Toon van der Wiel. De grond waarop de
kapel is gebouwd, was eigendom van de. familie C. Haest-Willemse. In
1952 schonk deze familie de grond aan de parochie. De kapel is op 8
september 1935 ingezegend door Deken J. Batenburg.
Deze week ( week 16 2015) zijn Dongenaren Jan van Erven en Daan de Jong begonnen aan
het groot onderhoud