Aan : Bewoners van de gemeente Dongen

Onderwerp
: Zorg ten aanzien van activiteiten op en rondom industrieterrein
Tichelrijt.

Wij
als leden van het actiecomité “Einde Stank- en Lawaaioverlast
Tichelrijt Nu” hebben, naastoverlast
van het industrieterrein Tichelrijt, er zorgen
bij gekregen.We
hebben een open brief gestuurd naar de burgemeester, gemeenteraad en
contact personen van de
Dongense politieke partijen. Bijna
na elke verkiezing wordt er een andere wethouder voor de milieu
portefeuille verantwoordelijk en
de voortgang op de ingezette weg wordt vertraagd door de nodige
kennismakingen. Nu
staan we aan een redelijk nieuw begin (burgemeester en wethouders) en
hebben wij onze zorg in de
vorm van een “zorg” brief aangegeven.

Een
samenvatting van deze brief staat hieronder genoemd.

Wij
hebben de volgende zorgpunten:


Zorg
dat we niet weten
wat er nog meer over heen komt dan alleen maar stank en lawaai( denkt u
aan fijn stof, chemische stoffen)


Zorg
over de invloed op
onze gezondheid, nu en op langere termijn door deze uitstoot.


Zorg
dat ondanks we
meerdere malen gelijk gekregen hebben door de Raad van State er ogenschijnlijk
niets aan de overlast gedaan wordt.


Zorg
dat zelfs de GGD
niet serieus genomen wordt, met hun rapportage van 2009 (incl. aanbevelingen)
is weinig gedaan.


Zorg
dat er nu voor
elke bedrijf, welke zich vanaf wil vestigen op het industrieterrein,
er een standaard
geurnorm gehanteerd hoger dan wat er in het verleden gegeven is ( dat
betekent dat er
175 uur overlast is toegestaan per bedrijf).


Zorg
dat er straks
nieuwe bedrijven zich vestigen met de ruime vergunning waardoor een verhoging
van de totale uitstoot, wat elke keer een grotere belasting wordt
voor de eerder genoemde
woongebieden en de omgeving rondom.


Zorg
dat er niet
gecontroleerd wordt door de gemeente waardoor handhaving van de
vergunning zelfs
onmogelijk lijkt ( of te wel een snelheidsbord neerzetten maar niet
meten of iedereen daar niet
harder rijdt).


Zorg
dat er niet de
overtreder wordt aangepakt, de gemeente noemt dan een geurrapport waarbij
de bedrijven vooraf wisten dat er gecontroleerd ging worden !


Zorg
dat als we een
oplossing presenteren, dit niet wordt opgepakt


Zorg
over de
samenwerking met de gemeente en politieke partijen over bijvoorbeeld
het plan waarin
beschreven wordt over de toekomstplannen voor het milieu

Namens
het actiecomité

Erik
Bulten