INGEZONDEN BRIEF

Ontslag
voor leidsters Stichting Peuterspeelzalen Dongen

Per
1 januari 2016 moet Stichting Peuterspeelzalen Dongen stoppen met het
aanbieden van peuterspeelzaalwerk in de gemeente Dongen omdat er
hiervoor geen subsidie meer vrijgemaakt wordt door de gemeente.Omdat
de Stichting Peuterspeelzalen Dongen vanaf 1 januari 2016 niet meer
zal bestaan is voor de leidsters ontslag aangevraagd en is deze
inmiddels door het het UWV in behandeling genomen. Daarnaast zijn
alle huurcontracten van de zalen en ook alle andere verplichtingen
opgezegd. Hierdoor is het duidelijk geworden dat het
peuterspeelzaalwerk in de huidige situatie definitief zal stoppen.
Maar hoe dan verder?
De
gemeente Dongen streeft ernaar om vanaf die datum het
peuterspeelzaalwerk uit te laten voeren door een of meerdere Dongense
kinderopvangorganisaties. De gemeente Dongen voldoet dan aan het
landelijk beleid.
Tot
nu toe weten de leidsters en de leden van de ouderraad niet hoe de
gemeente Dongen en de betreffende kinderopvangorganisaties het
peuterspeelzaalwerk gaan invullen. En wordt er nog wel
peuterspeelzaalwerk aangeboden vanaf 1 januari 2016 ? Zo ja, is er
dan plaats voor de leidsters bij de kinderopvangorganisaties en hoe
wordt de eigenheid van het huidige peuterspeelzaalwerk gewaarborgd.
De uitgangspunten die in het begin van het proces door middel van een
collegebesluit, van 3 juli 2012, zijn vastgesteld. Maar ook de
praktische zaken zoals waar en wanneer kan mijn peuter naar de
peuterspeelzaal, hoe wordt het peuterspeelzaalwerk aangeboden en wat
zijn de kosten? De leidsters en de ouderraad Stichting
Peuterspeelzalen Dongen hopen dat, na jaren van van onzekerheid, nu
eindelijk snel duidelijkheid komt over hoe de situatie er in 2016 uit
komt te zien.

David
Kunst
Voorzitter ouderraad SPD

OOK HIER