Open brief aan:

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Dongen

T.a.v. gemeentesecretaris

Mr. H.L.M. van Noort Gemeenteraad gemeente Dongen

T.a.v. raadsgriffier Drs. W.N. Vulto

Lokale en regionale pers

Dongen, 27 november 2015

Betreft: De Cammeleur

Geachte College en gemeenteraad,

Binnen afzienbare tijd wordt het ontwerp van het nieuw te bouwen MFA door het college gepresenteerd.

Een voor Dongen belangrijke gebeurtenis.

De plannen voor de bouw van een CA (centrale accomodatie) zijn in de periode 1974 – 1978 voorbereid door, destijds mijn colega, Wim du Fossé. Onder zijn leiding kreeg iedere Dongenaar de gelegenheid een reactie te geven op de 3 potentiële ontwerpen om zo bij te dragen aan de definitieve besluitvorming.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978 bleef de samenstelling van het college van B&W ongewijzigd. In de portefeuilleverdeling kwamen wel enkele verschuivingen waardoor de sector jeugd en cultuur, inclusief de realisatie en toekomstig beheer van de nog te bouwen centrale accommodatie, bij ondergetekende terecht kwam.

Op 19 september 1980 opende de commissaris van de koningin, J. van Harten De Cammeleur en gaf daarmee tevens het startsein voor de feestelijk openingsweek met op iedere dag activiteiten voor alle Dongenaren.

Nu 26 jaar later wordt voorgesteld de CA centrale accommodatie De Cammeleur te slopen en op dezelfde plaatst een MFA (multifunctionele accommodatie) te bouwen. Een democratisch genomen besluit. En begrijpelijk dat naar verloop van tijd vernieuwing wenselijk wordt.

Uit eerder berichtgeving heb ik begrepen dat er wordt overwogen een prijsvraag uit te schrijven voor een naam voor de nieuwe MFA. Graag zou ik er middels deze brief voor willen pleiten de huidige naam Cammeleur in stand te houden. Ik denk namelijk dat het goed is om bij vernieuwing de historie niet uit het oog te verliezen. Het zijn immers de gezamenlijke ervaringen, die mensen bindt.

Historie

In de afgelopen 26 jaar hebben heel veel Dongenaren mooie, bijzondere, leuke en misschien ook minder leuke herinneringen opgebouwd, welke gekoppeld zijn aan de Cammeleur. Door deze naam voor de nieuwe accommodatie te behouden, onderstreept en erkend u als gemeente dat deze herinneringen belangrijk zijn voor de Dongenaren.

Daarnaast heeft de naam Cammeleur voor Dongen nog een verdergaande historische en symbolische betekenis, die verwijst naar de leer en schoenindustrie. Deze industrie is historisch gezien heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Dongen.

Citaat uit het boek Mijn belevenissen Wim du Fossé pagina 58.

Voor de naamgeving van de centrale accommodatie werd een prijsvraag uitgeschreven onder de gehele bevolking. Inzenders moesten hun antwoord in een enveloppe doen:

De naam met motivatie.

Een aparte kleinere dichtgeplakte enveloppe met daarin de naam van de inzender.

Nadat de commissie haar keuze had gemaakt en het college dat had overgenomen werd de bijbehorende kleine enveloppe geopend, zodat pas op dat moment de winnaar van de prijsvraag bekend was.

De winnaar was Faan Akkermans, een echte Dongenaar, die van huis uit de Dongense schoenindustrie had meegemaakt. Hij had deze naam ingezonden omdat men in Dongen Cammeleur zei tegen de verbinding/kromming tussen de hak en de zool van de schoen. Dit was de verbastering van de originele naam te weten het Franse Cambrure dat naar alle waarschijnlijkheid te moeilijk was om uit te spreken. De centrale accommodatie zou volgens inzender de binding tussen de Dongense inwoners vergroten.

Op 29 april 1980 werd deze naam op de bouwplaats onthuld door Faan Akkermans en burgemeester Dosker.

Op grond van de historische waarde van de naam Cammeleur voelde het Schaepmann College zich in 1995 geïnspireerd haar naam te wijzigen in Cambreur College.

Uniek

De naam Cammeleur is uniek in Dongen en in heel Nederland. In geen andere plaats vind je een gebouw met deze naam. In Rotterdam staat Het Luxor Theater maar die zijn er meer in Nederland, dat geldt ook voor De Vereniging in Nijmegen en Musis Sacrum in Arnhem. Allemaal voor de lokale gemeenschap belangrijke accommodaties maar qua naamstelling niet uniek. Wanneer je via Google op “Cammeleur” zoekt, kom je zondermeer in Dongen uit.

Zinvol?

Een naamswijziging is zelden zinvol, ook niet als de functie van een gebouw of organisatie wijzigt.

In Ooterhout stond theater De Bussel met aangrenzend de centrale bibliotheek. Nu staat er theater De Bussel met daarin geïntrigeerd de centrale bibliotheek en de VVV. De voor iedere inwoner bekende naam is niet veranderd.

In Dongen kunnen ook enkele voorbeelden worden genoemd.

Het militaire complex aan de Kanaalstraat en Oude Baan heeft door de jaren heen steeds andere namen gekregen maar voor de Dongenaren bleef het de Rimi.

Het sportcomplex en sportcafé De Salamander aan de Belgiëlaan. Oorspronkelijk gebouwd als sporthal en binnenzwembad. Van deze dubbelfunctie is ook de naam afgeleid. De Salamander leeft immers op het land en in het water. Na de totale renovatie van dit complex met als resultaat geen zwembad meer maar twee sporthallen heeft het gemeentebestuur de bij iedere Dongenaar bekende naam gehandhaafd.

DeLaMar

In Amsterdam staat aan de Marnixstraat het DeLaMar Theater. In 1947 begon architect Piet Grossouw een klein theater en noemde het naar zijn schoonvader Nap de la Mar, vader van de destijds bekende cabaretière Fien de la Mar. In 1953 nam Wim Sonneveld het theater over en noemde het het Nieuwe De La Mar theater. De VandeEnde Foundation werd de volgende eigenaar en verwierf tevens de aangrenzende bioscoop Calypso. Het geheel werd herbouwd tot een nieuw theatercomplex met 2 zalen en op 28 november 2010 was de officiële opening door koningin Beatrix. Met respect voor de historie kreeg het complex de oorspronkelijke naam DeLaMar theater.

Ik vertrouw er op u met deze overwegingen te inspireren tot het behoud van de naam van onze Cammeleur.

Met vriendelijke groet,

Th.P.J. Brants


U KUNT HIERONDER REAGEREN