Op 15 februari is mijn man plotseling overleden.
Natuurlijk hebben mijn kinderen en ikzelf daar veel verdriet van en
uiteraard zit ik nog steeds in een hevige rouwperiode. Eigenlijk
begint die pas nu omdat ik veel steun heb mogen ontvangen van mijn
dochter die in het buitenland woont .Behalve veel troost heeft ze mij
weer kracht gegeven en hulp verleent bij het verwerken van de grote
stroom administratieve afwikkelingen bij de dood van mijn man. Daar
horen zaken bij als aangiften van overlijden doen bij de gemeente en
het afsluiten van ingewikkelde bank- en verzekeringszaken. Mijn man
was een bekende Dongenaar , vakbondsmens en vrijwilliger bij diverse
instellingen. Hiervoor ontving hij eens een koninklijke
onderscheiding en werd daarmee lid in de orde van Oranje Nassau. Dat
is een dierbare herinnering en een van de hoogtepunten uit zijn en
mijn leven. Vandaag ontving ik een persoonlijke brief van de gemeente
Dongen met daarin een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van
koninklijk gedecoreerden in de gemeente op Koningsdag op 27 april in
het gemeentehuis. Dat is ruim een maand na de datum waarop mijn man
overleed. Behalve erg geschrokken ben ik ook boos en voel ik me
gekwetst over deze ongetwijfeld ambtelijke vergissing. Ik vraag de
ambtenaren van de gemeente Dongen dringend om voortaan dit soort
uitnodigingen niet meer te sturen aan overledenen en / of hun
nabestaanden. Het verdriet bij een overlijden is al zwaar te dragen ;
een uitnodiging aan een overleden en eens gewaardeerde Dongenaar is
onbeschrijfelijk dom.

Naam en afzender bekend bij de redactie