De coronatijd heeft invloed gehad op onze maatschappij en uiteraard ook op ons onderwijs. Om extra stappen te kunnen zetten zoeken wij voor de komende twee jaar enthousiaste mensen die een handje mee willen helpen. 

Wie zoeken we?: 

 • Mensen die zich maatschappelijk bewust in willen zetten voor een goed doel. 
 • Mensen met affiniteit met opgroeiende kinderen met een vriendelijke uitstraling. 
 • Mensen die leerlingen op een respectvolle manier kunnen aanspreken c.q. richting geven. 
 • Mensen die zich vrijwillig in willen zetten om onderwijzend personeel te ontlasten na de corona-pandemie.  
 • Mensen die op vrijwillige basis zich in willen zetten, met wie afspraken gemaakt kunnen worden die niet als vrijblijvend worden beschouwd. 

Wat bieden we?: 

 • Het Cambreur College hecht veel waarde aan wederzijds respectvolle omgang tussen leerlingen en volwassenen en in dezen zijn we trots op onze leerlingen. 
 • We betrekken onze vrijwilligers bij alle informele schoolbrede activiteiten zoals kerstgala, casino- en stijlavond, personeelsdag en zij mogen rekenen op een kerstgeschenk en meer.  
 • Vrijwilligers worden op het Cambreur door het team omarmd als gelijkwaardige collega’s , waarbij iedereen zich thuis kan en mag voelen.  
 • Een vrijwilligersvergoeding die volgens wettelijke bepalingen uitgereikt wordt.  

Wat zijn de werkzaamheden?: 

 • Surveilleren voor een klas indien de docent afwezig is. De zogenaamde invalsurveillance (inclusief het eventueel afnemen van toetsen). 
 • Surveilleren tijdens pauzes waarbij samen met de corveeploeg (bestaande uit leerlingen) de gemeenschappelijke ruimte en het buitengebied schoon wordt gehouden. 
 • Leerlingen met vragen verder helpen en/of verwijzen naar de juiste persoon. 

Een korte motivatiebrief en cv wordt zeer op prijs gesteld. 

Deze kunt u richten aan: 

René Hermans 

Directeur Cambreur College 

rhermans@cambreurcollege.nl 

of : 

Mgr. Schaepmanlaan 13 

5103 BB  DONGEN