Het bestuur van LDK ( Leer Dongen Kennen) zegt in een deze week uitgegeven persbericht het jammer te vinden ‘ maar wel begrijpelijk, dat Hans van Aalst zijn functie als centrummanager heeft neergelegd’. Volgens het bestuur heeft Hans van Aalst ‘enorm veel werk verzet en een goed fundament weggezet’ Tegelijk blijft het bestuur positief en gaat het niet ‘bij de pakken neer zitten’. LDK wil gaat in het voorjaar een sollicitatie procedure opstarten voor een nieuwe centrummanager. Volgens LDK heeft het opstappen van de centrummanager te maken met de houding van het gemeentebestuur. “De gemeente Dongen heeft diverse keren geroepen Leer Dongen Kennen (LDK) en voorheen Dongen Promotion, een warm hart toe te dragen en ons financieel bij te staan Telkens als het puntje bij paaltje komt trekt de gemeente zich terug en wordt onze ondernemersvereniging met een kluitje in het riet gestuurd. “.. aldus de tekst in het persbericht.

Foto : LDK

Wel zegt het bestuur van LDK dat het contact met de gemeente Dongen door de inzet van Hans enorm is gegroeid en dat er veelvuldig overleg is geweest met de gemeente ‘ : “…zelfs een gesprek met alle raadsleden (die overigens positief waren), maar er zit helaas geen vooruitgang meer in. De vraag om structurele financiële bijdrage om samen verder te kunnen gaan blijft helaas uit “ aldus LDK. Paul Biekens is inmiddels aangesteld als interim centrum coördinator.

Geen toezeggingen op financieel gebied

Wethouder René Jansen zei op vragen van deze krant verrast te zijn over het besluit van Hans van Aalst, omdat er al diverse goede gesprekken zijn geweest tussen hem en de organisatie en van Aalst zelf over verdere invulling van de promotiemogelijkheden voor de Dongense winkeliers in het centrum en dat een volgend gesprek,volgende week op de rol staat. Wat de wethouder betreft gaan die verkennende gespreken ook gewoon door met LDK. Jansen zegt ook dat er nooit toezeggingen geweest zijn op financieel gebied. Er is ook geen ruimte voor gereserveerd in de begroting. Wel heeft de gemeente Dongen haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten zoals het maken van filmpjes en het maken reclameborden. De wethouder haalde ook nog even aan dat vanaf september 2020 de reclamebelasting voor centrumwinkeliers voor een nauwkeurig afgebakend centrumgebied is ingegaan. Daaruit kunnen centrumactiviteiten worden gefinancierd. Voorganger wethouder Van Boxtel heeft toentertijd na de aanname van het voorstel door de meerderheid van de raad verklaart, dat het gemeentebestuur de belasting slechts faciliteert en verder geen rol speelt bij de aansturing van de centrummanager.