Blog Image

DONGENSE VERHALEN

www.dongenhomespot.nl


Deze webruimte is onderdeel van de Dongense website

www.dongenhomespot.nl


Click HIER om terug te gaan naar de hoofdwebsite !

OPEN BRIEF : Naambehoud CAMMELEUR

DONGEN Posted on Fri, November 27, 2015 17:40:01

Open brief aan:

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Dongen

T.a.v. gemeentesecretaris

Mr. H.L.M. van Noort Gemeenteraad gemeente Dongen

T.a.v. raadsgriffier Drs. W.N. Vulto

Lokale en regionale pers

Dongen, 27 november 2015

Betreft: De Cammeleur

Geachte College en gemeenteraad,

Binnen afzienbare tijd wordt het ontwerp van het nieuw te bouwen MFA door het college gepresenteerd.

Een voor Dongen belangrijke gebeurtenis.

De plannen voor de bouw van een CA (centrale accomodatie) zijn in de periode 1974 – 1978 voorbereid door, destijds mijn colega, Wim du Fossé. Onder zijn leiding kreeg iedere Dongenaar de gelegenheid een reactie te geven op de 3 potentiële ontwerpen om zo bij te dragen aan de definitieve besluitvorming.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978 bleef de samenstelling van het college van B&W ongewijzigd. In de portefeuilleverdeling kwamen wel enkele verschuivingen waardoor de sector jeugd en cultuur, inclusief de realisatie en toekomstig beheer van de nog te bouwen centrale accommodatie, bij ondergetekende terecht kwam.

Op 19 september 1980 opende de commissaris van de koningin, J. van Harten De Cammeleur en gaf daarmee tevens het startsein voor de feestelijk openingsweek met op iedere dag activiteiten voor alle Dongenaren.

Nu 26 jaar later wordt voorgesteld de CA centrale accommodatie De Cammeleur te slopen en op dezelfde plaatst een MFA (multifunctionele accommodatie) te bouwen. Een democratisch genomen besluit. En begrijpelijk dat naar verloop van tijd vernieuwing wenselijk wordt.

Uit eerder berichtgeving heb ik begrepen dat er wordt overwogen een prijsvraag uit te schrijven voor een naam voor de nieuwe MFA. Graag zou ik er middels deze brief voor willen pleiten de huidige naam Cammeleur in stand te houden. Ik denk namelijk dat het goed is om bij vernieuwing de historie niet uit het oog te verliezen. Het zijn immers de gezamenlijke ervaringen, die mensen bindt.

Historie

In de afgelopen 26 jaar hebben heel veel Dongenaren mooie, bijzondere, leuke en misschien ook minder leuke herinneringen opgebouwd, welke gekoppeld zijn aan de Cammeleur. Door deze naam voor de nieuwe accommodatie te behouden, onderstreept en erkend u als gemeente dat deze herinneringen belangrijk zijn voor de Dongenaren.

Daarnaast heeft de naam Cammeleur voor Dongen nog een verdergaande historische en symbolische betekenis, die verwijst naar de leer en schoenindustrie. Deze industrie is historisch gezien heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Dongen.

Citaat uit het boek Mijn belevenissen Wim du Fossé pagina 58.

Voor de naamgeving van de centrale accommodatie werd een prijsvraag uitgeschreven onder de gehele bevolking. Inzenders moesten hun antwoord in een enveloppe doen:

De naam met motivatie.

Een aparte kleinere dichtgeplakte enveloppe met daarin de naam van de inzender.

Nadat de commissie haar keuze had gemaakt en het college dat had overgenomen werd de bijbehorende kleine enveloppe geopend, zodat pas op dat moment de winnaar van de prijsvraag bekend was.

De winnaar was Faan Akkermans, een echte Dongenaar, die van huis uit de Dongense schoenindustrie had meegemaakt. Hij had deze naam ingezonden omdat men in Dongen Cammeleur zei tegen de verbinding/kromming tussen de hak en de zool van de schoen. Dit was de verbastering van de originele naam te weten het Franse Cambrure dat naar alle waarschijnlijkheid te moeilijk was om uit te spreken. De centrale accommodatie zou volgens inzender de binding tussen de Dongense inwoners vergroten.

Op 29 april 1980 werd deze naam op de bouwplaats onthuld door Faan Akkermans en burgemeester Dosker.

Op grond van de historische waarde van de naam Cammeleur voelde het Schaepmann College zich in 1995 geïnspireerd haar naam te wijzigen in Cambreur College.

Uniek

De naam Cammeleur is uniek in Dongen en in heel Nederland. In geen andere plaats vind je een gebouw met deze naam. In Rotterdam staat Het Luxor Theater maar die zijn er meer in Nederland, dat geldt ook voor De Vereniging in Nijmegen en Musis Sacrum in Arnhem. Allemaal voor de lokale gemeenschap belangrijke accommodaties maar qua naamstelling niet uniek. Wanneer je via Google op “Cammeleur” zoekt, kom je zondermeer in Dongen uit.

Zinvol?

Een naamswijziging is zelden zinvol, ook niet als de functie van een gebouw of organisatie wijzigt.

In Ooterhout stond theater De Bussel met aangrenzend de centrale bibliotheek. Nu staat er theater De Bussel met daarin geïntrigeerd de centrale bibliotheek en de VVV. De voor iedere inwoner bekende naam is niet veranderd.

In Dongen kunnen ook enkele voorbeelden worden genoemd.

Het militaire complex aan de Kanaalstraat en Oude Baan heeft door de jaren heen steeds andere namen gekregen maar voor de Dongenaren bleef het de Rimi.

Het sportcomplex en sportcafé De Salamander aan de Belgiëlaan. Oorspronkelijk gebouwd als sporthal en binnenzwembad. Van deze dubbelfunctie is ook de naam afgeleid. De Salamander leeft immers op het land en in het water. Na de totale renovatie van dit complex met als resultaat geen zwembad meer maar twee sporthallen heeft het gemeentebestuur de bij iedere Dongenaar bekende naam gehandhaafd.

DeLaMar

In Amsterdam staat aan de Marnixstraat het DeLaMar Theater. In 1947 begon architect Piet Grossouw een klein theater en noemde het naar zijn schoonvader Nap de la Mar, vader van de destijds bekende cabaretière Fien de la Mar. In 1953 nam Wim Sonneveld het theater over en noemde het het Nieuwe De La Mar theater. De VandeEnde Foundation werd de volgende eigenaar en verwierf tevens de aangrenzende bioscoop Calypso. Het geheel werd herbouwd tot een nieuw theatercomplex met 2 zalen en op 28 november 2010 was de officiële opening door koningin Beatrix. Met respect voor de historie kreeg het complex de oorspronkelijke naam DeLaMar theater.

Ik vertrouw er op u met deze overwegingen te inspireren tot het behoud van de naam van onze Cammeleur.

Met vriendelijke groet,

Th.P.J. Brants


U KUNT HIERONDER REAGERENEen rustmomentje bij het veldkapelletje

DONGEN Posted on Fri, July 24, 2015 17:39:54

Een
rustmomentje bij het veldkapelletje of Mariakapelletje aan de
Eindsestraat nr.104 in Dongen

Dongen
, 24 juli 2015. Het Mariakapelletje aan de Eindsestraat 104 of
zoals de officiële naam luidt Maria Te Velde is gebouwd in 1935 en
bestaat dit jaar 80 jaar. Dit jaar in mei 2015 is het veldkapelletje
gerestaureerd door Heemkundekring “De Heerlyckheit ” in
Dongen en Buurtvereniging Onder Ons. Jan
van Erven en Daan de Jong deden groot onderhoud zoals
dat heet .Het veldkapelletje ligt voorbij de firma Schaafstra
aan de rechterkant van de Eindsestraat tussen Dongen en Tilburg nog
voor Sloopbedrijf Van Laarhoven. Veel mensen vinden hier een
rustmomentje zoals Dongenaar Marc Ijpelaar die vandaag hier geweest
is en er naar eigen zeggen even een kaarsje gebrand heeft voor geliefden, familieleden en
overledenen en wat foto’s genomen. Waarvoor dank van de krant

Veel
Dongenaren zijn er bekend mee, maar ook velen weten het niet dat aan
de Eindsestraat een beetje verscholen en naast huisnummer 104 een
kapelletje staat dat gewijd aan Maria . Dankzij de heemkundekring
Dongen- waarvoor dank – kwamen we er achter dat dit kleinood
gebouwd is in 1935 op initiatief van kapelaan J.W.A.van Eekelen en
van de Sint Josephparochie. Zo’n 150-tal meisjes en jonge boerinnen,
van de verenigingen Katholieke Jonge Meisjes en Katholieke Jonge
Vrouwen van deze parochie, hebben zich voor de realisatie van de
kapel ingezet. Broeder Wigbertusm tekenaar, beeldhouwer en leraar aan
de kweekschool Sint Gerardus Majella in Dongen was de ontwerper. De
kapel heeft een bakstenen basis, met een houten boven bouw met
tuitgevel. Op het dak liggen paarse noord- Franse Fumai -leien. De
beeldengroep `Maria is ook onze moeder` stelt Maria met
beschermingzoekende mensen voor en is vervaardigd door beeldhouwer
Toon van der Wiel. De grond waarop de kapel is gebouwd, was eigendom
van de. familie C. Haest-Willemse. In 1952 schonk deze familie de
grond aan de parochie. De kapel is op 8 september 1935 ingezegend
door Deken J. Batenburg.Dongen. Je blijft er van houden.

Met
dank aan Marc
Ijpelaar voor de tip en foto’sINGEZONDEN OPEN BRIEF

DONGEN Posted on Tue, May 12, 2015 21:47:53

Aan : Bewoners van de gemeente Dongen

Onderwerp
: Zorg ten aanzien van activiteiten op en rondom industrieterrein
Tichelrijt.

Wij
als leden van het actiecomité “Einde Stank- en Lawaaioverlast
Tichelrijt Nu” hebben, naastoverlast
van het industrieterrein Tichelrijt, er zorgen
bij gekregen.We
hebben een open brief gestuurd naar de burgemeester, gemeenteraad en
contact personen van de
Dongense politieke partijen. Bijna
na elke verkiezing wordt er een andere wethouder voor de milieu
portefeuille verantwoordelijk en
de voortgang op de ingezette weg wordt vertraagd door de nodige
kennismakingen. Nu
staan we aan een redelijk nieuw begin (burgemeester en wethouders) en
hebben wij onze zorg in de
vorm van een “zorg” brief aangegeven.

Een
samenvatting van deze brief staat hieronder genoemd.

Wij
hebben de volgende zorgpunten:


Zorg
dat we niet weten
wat er nog meer over heen komt dan alleen maar stank en lawaai( denkt u
aan fijn stof, chemische stoffen)


Zorg
over de invloed op
onze gezondheid, nu en op langere termijn door deze uitstoot.


Zorg
dat ondanks we
meerdere malen gelijk gekregen hebben door de Raad van State er ogenschijnlijk
niets aan de overlast gedaan wordt.


Zorg
dat zelfs de GGD
niet serieus genomen wordt, met hun rapportage van 2009 (incl. aanbevelingen)
is weinig gedaan.


Zorg
dat er nu voor
elke bedrijf, welke zich vanaf wil vestigen op het industrieterrein,
er een standaard
geurnorm gehanteerd hoger dan wat er in het verleden gegeven is ( dat
betekent dat er
175 uur overlast is toegestaan per bedrijf).


Zorg
dat er straks
nieuwe bedrijven zich vestigen met de ruime vergunning waardoor een verhoging
van de totale uitstoot, wat elke keer een grotere belasting wordt
voor de eerder genoemde
woongebieden en de omgeving rondom.


Zorg
dat er niet
gecontroleerd wordt door de gemeente waardoor handhaving van de
vergunning zelfs
onmogelijk lijkt ( of te wel een snelheidsbord neerzetten maar niet
meten of iedereen daar niet
harder rijdt).


Zorg
dat er niet de
overtreder wordt aangepakt, de gemeente noemt dan een geurrapport waarbij
de bedrijven vooraf wisten dat er gecontroleerd ging worden !


Zorg
dat als we een
oplossing presenteren, dit niet wordt opgepakt


Zorg
over de
samenwerking met de gemeente en politieke partijen over bijvoorbeeld
het plan waarin
beschreven wordt over de toekomstplannen voor het milieu

Namens
het actiecomité

Erik
Bultenkinderdagverblijf De Hummelhoeve organiseerde dit keer een huifkar-tocht als Paasactiviteit

DONGEN Posted on Mon, April 06, 2015 22:07:19

Peuters
in hun ‘Hum ‘

kinderdagverblijf
De Hummelhoeve organiseerde dit keer een huifkar-tocht als
Paasactiviteit

Dongen
, 6 april 2015. Op Goede Vrijdag was het weer zo ver, de jaarlijkse
paasactiviteit van kinderdagverblijf De Hummelhoeve. En wat hebben de
Hummels genoten.Er waren twee huifkarren die mooi versierd waren en
voortgetrokken werden door een tractor. De paashaas zat voor in de
grote huifkar. De stoet vertrok bij de Hummelhoeve en ging via plan
west 2 richting de Hoge Ham. In de Hoge Ham werd een stop gemaakt bij
de bakker voor een lekkere eierkoek voor iedereen. Er was een
verkeersregelaar geregeld zodat de stoet de hele Hoge Ham op mocht
tot de Biezen. Daarna via de Goselinglaan richting de Vennen om te
stoppen bij De Bergen. Hier werd de groep gedeeld in de kleinere
kindjes en de grote zodat ieder en zijn of haar gedeelte kon gaan
zoeken naar de eieren. Toen de paashaas alle eieren bij elkaar had,
kreeg iedereen nog wat te drinken om daarna met de huifkarren weer
terug te gaan naar de Hummelhoeve. Hier werd nog een foto gemaakt van
de hele groep en nu kon het paasweekend beginnen!EHBO Dongen timmert goed aan de weg

DONGEN Posted on Wed, April 01, 2015 10:53:43

EHBO
Dongen timmert goed aan de weg

Dongen, 1 april 2015. Onlangs
slaagden 8 mensen voor hun examen EHBO en ontvingen hun felbegeerde
EHBO diploma.Wekenlang
waren ze op cursus geweest bij Jenny Verduijn en Wil
Brekelmans die hen in 10 lessen
hadden klaargestoomd
voor het examen.Iedere
cursist had een eigen reden om deel te nemen aan deze cursus.De
lessen werden gegeven bij Aurora, aan de Kerkstraat 43, te Dongen.EHBO
Vereniging Dongen bestaat uit een ploeg van 80 leden, 3
kaderinstructeurs en 2 lotus-mensen. En natuurlijk een heel actief
bestuur. De opzet is om ieder jaar tweemaal bij
voldoende deelnemers een EHBO cursus te starten. Café Aurora in de
Kerkstraat is al jaren onze thuishaven. Hier worden dus ook de
herhalingslessen gegeven en gekeken of mensen competent zijn, wat
weer nodig is voor de verlenging van het diploma.Vele
mensen zijn al lange tijd lid van onze EHBO vereniging.Dit
jaar hebben we maar liefst 14 jubilarissen!

Onze
vereniging heeft een vaste ploeg vrijwilligers (waar we erg trots op
zijn) Zij
verzorgen de hulpverlening bij evenementen, die weer worden aangemeld
bij ons. Bekend zijn o.a de wielerronden,
voetbal en de carnavals evenementen bij de Cammeleur. Onze mensen
zijn te herkennen aan de blauw/gele EHBO body
warmers en de oranje en gele hesjes met
EHBO-opdruk.
Natuurlijk mogen we met trots zeggen dat
wij nog in het bezit zijn van wedstrijd ploegen. Deze mensen oefenen
in het Jeugdcentrum in Dongen–Vaart. Eens in de veertien dagen word
daar trouw geoefend. Belangstellende kunnen daar (na opgave) een
avond een kijkje gaan nemen.De
EHBO opleiding die onze vereniging verzorgd is compleet met de
reanimatie, AED bediening en verbandleer. De opleiding bestaat uit 10
lessen van 2 ½ uur en wordt afgesloten met een examen.Deze
opleiding geeft naast het EHBO diploma een certificaat voor:


Verbandleer en kleine ongevallen
– Bediener AED.

De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat u er met een opleiding alleen nog niet bent.
Het oranje kruis dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de
opleiding van de gediplomeerden verlangt dat u competent blijft.
Hiertoe moet u gedurende 2 jaar alle competenties op
herhalingsavonden doorlopen. Dit betekent dat u 4 of 5 avonden zult
moeten besteden aan het volgen van herhalingsavonden Besef echter dat
naarmate je bepaalde handelingen minder of niet verricht je meer moet
oefenen om je kennis vaardigheid op peil te houden ,informeer
maar eens bij iemand die al eerder een EHBO diploma heeft.Onze
vereniging verzorgt bij voldoende deelname opleidingen in het najaar
(eind september) en in het voorjaar (februari).

Alle avonden
beginnen om 19.30 uur tot 22.00 uur.

De
lessen zijn erg interessant en worden gegeven in een gezellige
gemoedelijke sfeer.Er
start een nieuwe basiscursus op woensdag 16 september bij Aurora,
Kerkstraat 43 te Dongen.Belangstellenden
kunnen informatie aanvragen en zich aanmelden bij het
secretariaat: secretaris@ehbo-dongen.nlMeer
informatie kunt u ook vinden op onze website: www.ehbo-dongen.nlCursussen
die gegeven worden bij voldoende belangstelling zijn:

Basis
EHBO.

Gastouder/kinder
EHBO.

Reanimatie/AED.

Sportongevallen.

Tape.

Kosten
EHBO cursus kunnen worden vergoed!

De
meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten of een gedeelte van de
kosten voor een EHBO cursus, als u aanvullend bent verzekerd, neem
dus contact op met uw
zorgverzekering.Cliënten en begeleiders van zorgboerderij Ora et Labora kwamen op bezoek bij vvDongen

DONGEN Posted on Fri, March 13, 2015 12:26:31


zeer
geslaagde middag


Cliënten
en begeleiders van zorgboerderij Ora et Labora kwamen op bezoek bij
vvDongen

Dongen , 13 maart 2015 Woensdagmiddag 11 maart ontving VV Dongen
bijzondere gasten op sportpark de Biezen. Cliënten en begeleiders
van zorgboerderij Ora et Labora kwamen namelijk op bezoek.Ora et
Labora is dit seizoen het goede doel van Dongen Steunt. Van de
financiële bijdrage door ambassadeurs van Dongen Steunt, doneert VV
Dongen jaarlijks een bedrag aan een lokale maatschappelijk
organisatie. Omdat VV Dongen haar maatschappelijke betrokkenheid nog
meer wil uitdragen vindt dit jaar ook een uitwisseling tussen de
voetbalclub en de zorgboerderij plaats. Woensdag was Ora et Labora te
gast bij VV Dongen en in mei gaat de voetbalvereniging een
kijkje in de keuken nemen bij de zorgboerderij.De bezoekers werden in
de kantine ontvangen en kregen koffie of thee met wat lekkers
geserveerd door jeugdleden van VV Dongen. Voorzitter Angela Jansens
verzorgde vervolgens een rondleiding en vertelde de aandachtige
toehoorders over de club. Velen waren onder de indruk van de
prestaties van zowel de selectie- als jeugdteams van VV Dongen.

foto’s groter door klik

Hoogtepunt
was het moment dat de gasten via de spelersingang het hoofdveld
mochten betreden. Bij sommigen begon het meteen te kriebelen, en er
werden nog een paar aardige balletjes op doel getrapt. Zelfs een
92-jarige mevrouw mét rollator waagde een poging!Vervolgens ging de
groep weer naar binnen waar met veel enthousiasme tafelvoetbal
gespeeld werd. Er kon gedart en gesjoeld worden waarbij de bezoekers
het onder meer opnamen tegen de aanvoerder en de assistent-trainer
van Dongen 1.Tot slot werd een leuke groepsfoto gemaakt en kregen de
bezoekers een poster van Dongen 1 mee, die sommigen nog snel even
lieten voorzien van een handtekening.Een zeer geslaagde middag waar
zowel de gasten als VV Dongen van hebben genoten.
VV Dongen kijkt
uit naar vrijdag 8 mei, wanneer zij een dagje gaat helpen op de
zorgboerderij.


Zin
om er dan bij te zijn en de vrijwilligers van Ora et Labora een
handje te helpen? Meld je dan aan via voorzitter@vvdongen.nlNext »