Blog Image

DONGENSE VERHALEN

www.dongenhomespot.nl


Deze webruimte is onderdeel van de Dongense website

www.dongenhomespot.nl


Click HIER om terug te gaan naar de hoofdwebsite !

Particulieren hebben minder beperkende maatregelen in de ongedierte- bestrijdingsmethoden dan gemeente

DONGEN NU Posted on ma, juli 27, 2020 10:21:43

CDA kreeg antwoord op vraag over ‘rattenplaag in Dongen’

Volgens de gemeente Dongen is er geen Wet waarin staat beschreven wie er verantwoordelijk is voor bestrijding van de bruine rat. In de Wet Natuurbescherming wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen overheden en inwoners. ‘ In zijn algemeenheid zijn overheden in eerste aanleg verantwoordelijk voor het openbaar domein en zijn inwoners in eerste aanleg verantwoordelijk voor hun terrein en eigendom. De Wet Publieke Gezondheid schrijft voor dat de gemeente onderzoek dient te doen en in ernstige gevallen dient op te treden tegen ongedierte -plagen als de volksgezondheid in gevaar komt. In de Wet Natuurbescherming staat vervolgens uitgelegd welke bestrijdingsmiddelen niet mogen worden ingezet. De gemeente antwoordt hiermee een van de vragen van het CDA. De factie van de partij maakt zich zorgen om de toenemende signalering van de bruine rat in verschillende gedeelden van het dorp

Lijm als ‘vang- of bestrijdingsmiddel’ mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt door overheden. Bij zeer ernstige overlast kan ontheffing aangevraagd worden bij de provincie.

Op basis van het aantal meldingen is er volgens de gemeente geen conclusie te trekken dat er binnen de gemeente Dongen sprake is van een rattenplaag. Cijfermatig wordt dit in het antwoord op de CDA-vragen onderbouwd : ‘In de eerste helft van 2020 zijn er 24 meldingen van ratten ontvangen en dat cijfer wijkt niet af ten opzichte van andere voorafgaande jaren. Van de 24 meldingen in 2020 kwamen 10 meldingen van de ecologische zone aan de Berlagestraat. De overige 14 meldingen komen van diverse andere plaatsen in Dongen’ aldus het antwoord van het college

De gemeente heeft van geen instanties een opdracht op opmerking gekregen dat er risico’s zitten aan het huidige rattenbestand. Men spreekt van risico’s van de aanwezigheid van grote hoeveelheden ratten, als er schade wordt geconstateerd, zoals knaagschade aan kabels, leidingen en buizen. Als er sprake is van gezondheidsklachten, komt de gemeentelijke verantwoordelijk ook in zicht. Daar is nu geen sprake van. De GGD heeft op dit mosnet nog geen actieve signalen gegeven over risico’s voor de volksgezondheid.

Uit de antwoorden op de CDA -vragen blijkt dat alle meldingen die binnenkomen via de website of BuitenBeter-app worden geregistreerd en bewaard. ‘ Ter plaatse wordt gekeken of er sprake is van graaf- of knaagschade. Wanneer er aanleiding is, wordt bij de GGD advies gevraagd met betrekking tot de volksgezondheid. Als de volksgezondheid niet in gevaar is en er is geen graaf- of knaagschade, dan mag de gemeente niet bestrijden’

Als mensen rattenoverlast constateren en dit bij de gemeente melden, wordt een folder afgegeven waarin wordt geïnformeerd over wat zij zelf kunnen doen om aantrekken van ratten te voorkomen. In de folder staat informatie over de opslag van voedsel voor huisdieren, opslag van huisvuil en het voeren van eenden of vogels. Ook eventuele buurtbewoners van een melder ontvangen deze folder. Maatregelen zijn meestal het meest effectief als in een omgeving door buurtbewoners gezamenlijk maatregelen worden genomen.

Het CDA doet de suggestie dat de gemeente een rattenvanger in dienst zou kunnen , eventueel samen met de samenwerkende gemeenten in het Hart van Brabant ‘, maar zoals uit de antwoorden al blijkt, mag de gemeente alleen én met ontheffing bestrijden als er sprake is van een risico voor de gezondheidszorg of graaf- en knaagschade. ‘Het aannemen van een rattenbestrijder is daarmee weinig zinvol ‘.

De gemeente Dongen neemt wel preventieve maatregelen. Zo worden slootkanten bijvoorbeeld extra gemaaid, waardoor de omgeving daarvan onaantrekkelijk wordt voor de bruine rat.

Vuilnisbakken in het openbaar domein worden zeer regelmatig geleegd en zwerfafval wordt actief opgeruimd. Aan bewoners in de omgeving van Atledo en Bas Dongen zijn er speciale kisten met klemmen ter beschikking gesteld aan bewoners om in te zetten in de omgeving van Atledo en BAS Dongen.

In haar antwoorden wijst het college er op dat voor inwoners er minder beperkende maatregelen in de bestrijdingsmethoden zitten dan voor de gemeente. Bewoners mogen op eigen terrein zelf klemmen of inloopvallen plaatsen. De gemeente wist er wel op dat het risico van klemmen en vallen is, dat andere dieren zoals katten, honden en zelfs vogels klem komen te zitten en bijvoorbeeld kinderen zich kunnen bezeren aan klemmen en vallen. Bewoners mogen geen klemmen in het openbaar gebied plaatsen.Eerste erf-zorgwoning nieuwe stijl in Dongen

DONGEN NU Posted on do, april 02, 2015 10:40:59

Dongen.
2 april 2015. Deze ochtend vond er een opvallende gebeurtenis plaats
in de Dongense Gladioolstraat. Een enorme kraan tilde een aantal
units van de eerste erf-zorgwoning nieuwe stijl in Dongen over het
huis van de familie Broeders. Vroeger was het heel normaal om familie
die zorg nodig had in huis te nemen. In onze verzorgingsstaat wordt
meer en meer een beroep gedaan op familie om ouders en andere
hulpbehoevenden ‘’zelf’’ te verzorgen. Op 24
september 2014 zijn door de Rijksoverheid nieuwe regels met
betrekking tot de plaatsing van mantelzorgwoningen gepubliceerd. Deze
nieuwe regels gingen in op 1 november 2014. De nieuwe regels
betekenen dat in de meeste situaties geen omgevings- of
bouwvergunning meer nodig is.Dankzij
deze nieuwe regeling is de mogelijkheid ontstaan om een hulpbehoevend
familielid te huisvesten in een zelfstandige woonruimte, waardoor
bijvoorbeeld kinderen mantelzorg kunnen verlenen aan hun ouders. In
de tuin van de Dongense familie staat nu een zorgwoning die de
eerste is in zijn soort in ons dorp . De foto’s spreken voor zich hoe e e a tot stand kwam .

Foto’s
:Kees Broeders en Piet Eelants ( groter door klik )Vandalen maken zich maar wéér eens een keertje belachelijk

DONGEN NU Posted on zo, januari 18, 2015 10:28:04

Misselijkmakend.

Vandalen maken zich maar wéér eens een keertje belachelijk

Dongen, 18 januari 2015 .De redactie
van deze krant zag deze ochtend een foto op de facebookpagina van
Leo van Riel . Hierop is te zien dat twee reclameborden van
dierenbenodigdhedenhandel Leo van Riel zijn vernield .Waarom ? Voor
de grap ? Omdat hij zangzaad voor kanaries verkoopt of gezonde hapklare
brokken voor viervoeters ? Zo’n bord kost afhankelijk van de
verkeersintensiteit bij de rotonde toch al gauw 500 tot 2500 euro per jaar afgezien
nog van de aanschafkosten en het soort contract wat de ondernemer
afsluit met de gemeente. Daar moet Leo weer heel wat kattenvoer voor
verkopen Objectief of niet : dit is weer eens een staaltje van een
misselijkmakende daad die hoe dan ook geen enkele redelijke
benadering en uitleg verdiend.Wie wil iets doen aan het leefplezier in zijn/haar eigen wijk ?

DONGEN NU Posted on do, december 04, 2014 18:31:00

Wie
wil iets doen aan het leefplezier in zijn/haar eigen wijk ?


De
wijkraad West 2 is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om
het leefplezier in de wijk te stimuleren en op peil te houden. In
verband met het vertrek op korte en op wat langere termijn van 2
bestuursleden zijn er, om mensen niet teveel te belasten, een tweetal
zaken uit elkaar getrokken waardoor een 3-tal vacatures ontstaan.
Voorwaarde is dat kandidaten, mnl. of vrl. woonachtig zijn in de
wijk.

VACATURE
1
: PR medewerker. Dit betreft hoofdzakelijk het schrijven van
persberichten voor de lokale media en artikelen voor de website. Ook
het opstellen van folders en bewonersbrieven behoort tot zijn/haar
taak. De kandidaat dient hiertoe1 x per maand aan bestuurs- en
openbare vergaderingen deel te nemen. Het betreft gemiddeld
maandelijks 2 berichten. Geschatte tijdsbelasting per maand 5 uur.

VACATURE
2
: Notulist. Voor het secretariaat wordt gezocht naar iemand die de
notulen van de bestuurs- en openbare vergaderingen opstelt. Dit
betreft 1 vergadering per maand. Tevens dienen deze notulen middels
verzendlijst te worden verzonden. Geschatte tijdsbelasting, 5 uur per
maand.

VACATURE
3
: Mailboxbeheerder. Eveneens t.b.v. het secretariaat iemand die het
beheer van de mailbox van de wijkraad wil verzorgen. Het betreft het
ontvangen van alle mail en deze door te sturen naar specifieke
bestuursleden of contacten. Daarnaast dienen ontvangstbevestigingen
te worden verzonden. Het is wenselijk dat de kandidaat aan de
bestuurs- en openbare vergaderingen deelneemt. Het betreft 1
vergadering in de maand. Geschatte tijdsbelasting, 10 uur per maand.

Zij
die zich willen inzetten om wijk West 2 een wijk te maken waar het
fantastisch leven is en daar een aantal uurtjes per maand voor over
hebben, kunnen zich wenden tot het secretariaat:
wijkraadwest2@gmail.com
of via de website: www.dongenwest2.nl.
Ook kan tel. contact worden opgenomen met de voorzitter 06 10915574.Van alles voor buiten bij Wereldwinkel Dongen in juni

DONGEN NU Posted on wo, mei 28, 2014 11:19:34

Artikel zonder winstoogmerk

Van
alles voor buiten bij Wereldwinkel Dongen in juni

Dongen
,s Gravenmoer .Klein-Dongen ,Dongen Vaart , 28 juni 2014 . Wat is er
leuker dan je tuin ,Balkon of ‘Dun Buiten’ op te knappen met een goed
gevoel. Met de verkoop van fairtrade producten investeert de
Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit
het assortiment is met zorg en volgens de fairtrade criteria
geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen
op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een
beter bestaan op te bouwen. Met de
buitenproducten van Wereldwinkel Dongen tover je jouw tuin of balkon
om in een gezellig plekje. Met een kopje thee of koffie in je hand
alvast bedenken wat je vanavond gaat koken. De Wereldwinkel heeft
hiervoor allerlei artikelen te koop. Hout, glas en natuurlijke
tinten spelen een belangrijke rol bij de Wereldwinkel. Hout komt
vanwege zijn natuurlijke karakter heel warm over en kan prachtig
worden gecombineerd met mandwerk, dat geheel of gedeeltelijk een
kleur heeft gekregen, net zoals de verschillende glassoorten

De
Wereldwinkel roept graag een natuurlijk beeld op met haar producten.
Zet fragiele voorjaarsbloemen aangevuld met grassen in een grote vaas
en geurige kruiden in jampotjes binnen, op het balkon en in de tuin.
De Wereldwinkel verkoopt diverse buitenproducten, zoals waterschalen,
kikkers, bloempotten, waterpotten, vazen, windgongs, windlichten,
vogelhuisjes en ook voor boeddha´s, wierook en metalen kippen kun je
bij ons terecht. De makers van al deze mooie producten hebben een
eerlijk loon ontvangen, dat zit dus wel goed.

Fairtrade

De
Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland..
De
7.000 vrijwilligers in 239 Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat
het in de wereld ook anders kan. Dat armoede wél bestreden kan
worden.Herder met 200 schapen in De Beljaart

DONGEN NU Posted on ma, mei 26, 2014 19:01:07

Woensdag
28 mei vanaf 16.00 uur

Herder
met 200 schapen in De Beljaart

Dongen,
26 mei 2014. Je hoort en ziet het al meer de laatste jaren. Omwille
van bezuiniging of andere moverende redenen worden door gemeenten
schapen ingezet om grote stukken groen te begrazen . Feit is ook dat
het bijzondere plaatjes oplevert. Dongenaren die de schapen ook in
dit dorp willen bezig zien kunnen dat vanaf aanstaande woensdag
beleven in de Beljaart.Dan komt schaapherder Bart van Ekkendonk met
een kudde van ongeveer 200 schapen naar Dongens nieuwste
nieuwbouwwijk .De schapen verblijven 3 dagen op het braakliggende
terrein tussen de Achterhuizensticht en de Hamsesticht. De schapen
kunnen hun hartje ophalen. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer
8.200m2. De schapen worden woensdagmiddag aan de Procureurweg, ter
hoogte van de Ecologische Verbindingszone (EVZ), uit de wagens
gehaald. Via de EVZ loopt de herder met de schapen naar De Beljaart.
Hij komt rond 16.00 uur aan bij de Achterhuizensticht, waar wethouder
Ad van Beek hem welkom zal heten.

//www.youtube.com/embed/fQXPPh_Lo50?rel=0Een film van Hans Zimniak van zimniak.comVolgende »