Blog Image

DONGENSE VERHALEN

www.dongenhomespot.nl


Deze webruimte is onderdeel van de Dongense website

www.dongenhomespot.nl


Click HIER om terug te gaan naar de hoofdwebsite !

INGEZONDEN BRIEF :Ontslag voor leidsters Stichting Peuterspeelzalen Dongen

DONGEN TOEKOMST Posted on wo, oktober 21, 2015 15:20:15

INGEZONDEN BRIEF

Ontslag
voor leidsters Stichting Peuterspeelzalen Dongen

Per
1 januari 2016 moet Stichting Peuterspeelzalen Dongen stoppen met het
aanbieden van peuterspeelzaalwerk in de gemeente Dongen omdat er
hiervoor geen subsidie meer vrijgemaakt wordt door de gemeente.Omdat
de Stichting Peuterspeelzalen Dongen vanaf 1 januari 2016 niet meer
zal bestaan is voor de leidsters ontslag aangevraagd en is deze
inmiddels door het het UWV in behandeling genomen. Daarnaast zijn
alle huurcontracten van de zalen en ook alle andere verplichtingen
opgezegd. Hierdoor is het duidelijk geworden dat het
peuterspeelzaalwerk in de huidige situatie definitief zal stoppen.
Maar hoe dan verder?
De
gemeente Dongen streeft ernaar om vanaf die datum het
peuterspeelzaalwerk uit te laten voeren door een of meerdere Dongense
kinderopvangorganisaties. De gemeente Dongen voldoet dan aan het
landelijk beleid.
Tot
nu toe weten de leidsters en de leden van de ouderraad niet hoe de
gemeente Dongen en de betreffende kinderopvangorganisaties het
peuterspeelzaalwerk gaan invullen. En wordt er nog wel
peuterspeelzaalwerk aangeboden vanaf 1 januari 2016 ? Zo ja, is er
dan plaats voor de leidsters bij de kinderopvangorganisaties en hoe
wordt de eigenheid van het huidige peuterspeelzaalwerk gewaarborgd.
De uitgangspunten die in het begin van het proces door middel van een
collegebesluit, van 3 juli 2012, zijn vastgesteld. Maar ook de
praktische zaken zoals waar en wanneer kan mijn peuter naar de
peuterspeelzaal, hoe wordt het peuterspeelzaalwerk aangeboden en wat
zijn de kosten? De leidsters en de ouderraad Stichting
Peuterspeelzalen Dongen hopen dat, na jaren van van onzekerheid, nu
eindelijk snel duidelijkheid komt over hoe de situatie er in 2016 uit
komt te zien.

David
Kunst
Voorzitter ouderraad SPD

OOK HIERDijkgraaf en burgemeester roepen gezamenlijk op : ‘Breng woensdag uw stem uit voor de waterschapsverkiezingen! ‘

DONGEN TOEKOMST Posted on vr, maart 13, 2015 14:51:26

Ecologische Verbindingszone (EVZ) Dongen “prachtig voorbeeld van goed ‘waterschapsbeleid ‘

Dijkgraaf en burgemeester roepen gezamenlijk op :

‘Breng woensdag
uw stem uit voor de waterschapsverkiezingen! ‘

Dongen , s Gravenmoer , Klein – Dongen ,Dongen -Vaart, 13 maart 2015. Woensdag (18 maart) kunnen de kiesgerechtigden in de gemeente Dongen naar de stembus voor Provinciale Staten en voor het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta.Dat vooruitzicht is een mooi moment voor Carla Moonen, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta, en Marina Starmans-Gelijns, burgemeester van de gemeente Dongen om het belang van water in deze regio in ogenschouw te nemen. EVZ Dongen is op een mooie zonnige middag het decor van de ontmoeting tussen beide bestuurders. Op dit moment zijn het waterschap Brabantse Delta in samenwerking met gemeente Dongen bezig met de laatste (derde) fase van de ecologische verbindingszone. “Veel van onze inwoners hebben dit unieke gebied, met prachtige flora en fauna, al ontdekt om te gaan wandelen en fietsen”, aldus de burgemeester.


Afwegingen maken

Een Ecologische Verbindingszone is een natuurvriendelijk ingerichte zone die tussen twee natuurgebieden in ligt. Hierdoor worden natuurgebieden met elkaar verbonden. De gehele EVZ Dongen is zes kilometer lang en verbindt het gebied van de Biesbosch met het Brabantse achterland. De gezonde natuur in EVZ Dongen komt ook de waterkwaliteit ten goede. “Dit is een van de taken waar het waterschap zorg voor draagt, schoon en voldoende water”, aldus Carla Moonen. Maar de EVZ heeft niet alleen doeleinden die gerelateerd zijn aan natuur, de EVZ dient ook als waterberging in perioden van bijvoorbeeld overtollige regenval waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Marina Starmans-Gelijns: “De aanpak van projecten om de inwoners te beschermen tegen wateroverlast en te zorgen voor schoon water vraagt om een goede belangenafweging en draagvlak in onze gemeente. Die afwegingen maken, gebeurt onder andere in het waterschapsbestuur.”


Op wie kunt u stemmen?

Waterschappen zorgen voor dijken, het juiste waterpeil in rivieren en beken en het zuiveren van rioolwater. Er zijn 24 waterschappen in Nederland. Het werkgebied van een waterschap wordt niet bepaald door een gemeente- en provinciegrens, maar door stroomgebieden. Het bestuur van het waterschap is vergelijkbaar met een gemeentebestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap is als de gemeenteraad. Net als de gemeenteraad wordt het algemeen bestuur éénmaal per vier jaar gekozen door de inwoners. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Dit bestuur heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 bestuursleden van verschillende partijen en groeperingen. Elk met een eigen prioriteit. De inwoners van West-Brabant kiezen tijdens de waterschapsverkiezingen 23 bestuursleden. De andere zeven bestuursleden worden benoemd door verschillende organisaties.

Burgemeester Marina Starmans (links) en dijkgraaf Carla Moonen over de toegevoegde waarde van de ecologische verbindingszone. ,,Veel van onze inwoners hebben dit unieke gebied, met prachtige flora en fauna, al ontdekt om te gaan wandelen en fietsen.”


Foto : Joyce van Belkom / Waterschap

Kieskompas helpt !

Vindt u stemmen belangrijk maar weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Het online Kieskompas helpt u verder. Dertig stellingen over de belangrijkste water-gerelateerde onderwerpen helpen u een goede keuze te maken. U vindt het Kieskompas op de website van waterschap Brabantse Delta of op www.kieskompas.nl

Kijk voor meer informatie over het waterschap en de verkiezingen op www.brabantsedelta.nl/verkiezingen en www.dongen.nlRoparun kerstmarkt met veel activiteiten op Basisschool St. Agnes

DONGEN TOEKOMST Posted on ma, december 08, 2014 16:48:45

Roparun kerstmarkt met
veel activiteiten op Basisschool St. Agnes

Op Donderdag 18 december
organiseert Basisschool St. Agnes een kerstmarkt van 18:00 – 19:30
uur op het schoolplein rondom de school. Het wordt een sfeervol
evenement voor jong en oud. Er is werkelijk aan van alles gedacht!
Zo komt er een verrassende act die zal zorgen voor het nodige
vermaak, gasten worden op persoonlijke wijze ontvangen de school
heeft het ‘Magical X-mas Trio’ weten te boeken om muzikaal en in
kerstsferen af te sluiten. Bezoekers hoeven vóórdat zij naar de
kerstmarkt komen niet te eten want ook daar is aan gedacht. In de
diverse kramen worden prachtige kerstspullen verkocht die door
leerlingen zijn gemaakt. Er is ook een kraam met diverse leuke
spullen zoals: Oude school- en leesboeken , ouderwetse (
antieke)schaatsen en kerstspullen die gemaakt zijn voor de verkoop
door ouders, opa’s, oma’s enz…

Vanuit ouders en ondernemers heeft
de school de laatste weken een hoop mooie spullen gekregen die
tijdens de kerstmarkt gewonnen kunnen worden bij het Roparun Rad Van
Fortuin! Extra prijzen zijn van harte welkom en kunnen t/m donderdag
18 december nog worden ingeleverd op school, natuurlijk is het ook
mogelijk dat er een e-mail wordt gestuurd naar info@sintagnes.nl
en dan wordt het bij u opgehaald. De opbrengst van de Kerstmarkt
wordt in zijn geheel geschonken aan Roparun team ’t
Halvezolenlijntje. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500
kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in
teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op
te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven
genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is:
Leven toevoegen aan de dagen, waar
vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”
.
Naast de sportieve inspanning, moet er door deelnemende teams ook een
inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams
doen dit door het organiseren van allerlei acties. Dit schooljaar is
De Roparun het goede doel waar Basisschool St. Agnes zich voor
inspant. Dat doet de school op 18 december middels de Kerstmarkt en
in maart 2015 ook door een heuse Mini Roparun die geheel wordt
georganiseerd door Roparun team ’t HalvezolenlijntjeWaarnemend burgemeester René van Diessen geeft toekomstvisie over Dongen

DONGEN TOEKOMST Posted on wo, december 03, 2014 09:13:22

Frisse
illustratieve dorpswandeling met de lokale en regionale pers

Waarnemend
burgemeester René van Diessen geeft toekomstvisie over Dongen

Foto’s Gert Thonen / Jan Stads | Pix4Profs
Verslag Piet Eelants

Dongen
,s Gravenmoer, Klein -Dongen , Dongen- Vaart .Bij het ophalen van het
profiel voor de nieuwe burgemeester, stelde de Commissaris van de
Koning aan de gemeenteraad de vraag waar Dongen naar toe wil met de
nieuwe burgemeester. De fractieleiders uit de Dongense raad
speelde deze vraag eind augustus dit jaar door aan waarnemend
burgemeester René van Diessen. Eén dag voor de bekendmaking wie de
nieuwe burgemeester wordt van Dongen, verscheen de visie van van
Diessen op het Dongen zoals hij dat ziet naar -pakweg- 2025 toe .
René
van Diessen schetst een beeld van de toekomst van Dongen. Het
blijft in het deze week verschenen document niet enkel een visie.
Zonder en naar eigen zeggen zijn door de kroon benoemde opvolger in
de weg te willen lopen onthoudt van Diessen zicht niet van soms
dringende adviezen hoe Dongen zich meer op de kaart kan zetten ,
hoe de dynamiek van het dorp kan worden bewaard en hoe Dongen zich
kan profileren in een wereld waarin het gevaar op het verliezen van
de zelfstandigheid op de loer ligt.

Die
zelfstandigheid is er om om er voor te gaan , maar samenwerking met
andere gemeenten hoeft dat zeker niet in de weg te staan volgens van
Diessen. Financieel is het haalbaar. “Zelfstandigheid kost de
Dongenaar gemiddeld € 70. = per jaar per gezin “ aldus René van
Diessen in een toelichting. De visie van onze waarnemend
burgemeester bevat een beeld van Dongen dat boven de partijen
staat en is politiek neutraal .Op maat gesneden voor bestuurder en
inwoner.

Bestuur
en inwoner

Zeker
de inwoner kan er – als die dat wil – zijn of haar voordeel mee
doen zegt van Diessen zelf. De visie van van Diessen is hier en daar
scherp en omvat een mogelijk toekomstbestendige en reële analyse
van dit dorp , maar blijft volgens de schrijver een visie en zeker
geen opdracht aan toekomstige bestuurders . In de redactionele
bijdrage bij het tot stand komen van deze in de vorm van een klein
boek verschenen toekomstvisie zeggen de heren Mark van Rijen, hoofd
communicatie en Willem Vulto , griffier van de gemeente Dongen dat
deze visie er een is ter inspiratie, ter debat, ter nadere
uitwerking. Of zoals hij René van Diessen zelf zegt “Ik nodig de
nieuwe burgemeester en de wethouders uit om onderdelen uit deze visie
te adopteren en daarover voorstellen voor te leggen aan de
gemeenteraad.’’

Coca
Cola

Na
het aanbieden en toelichten door de schrijver aan de plaatselijke en
regionale pers maakte het gezelschap met de andere leden van het
college en korte wandeling door het Vredeoord park. Deze wandeling
illustreerde de visie van van Diessen waarin hij pleit om het
Wilhelminaplein in te bedden in het huidige park. Hierbij zou een
gedeelte van de Nieuwstaat kunnen komen te vervallen .Waarnemend
burgemeester van Diessen beschrijft nog meer concrete voorbeelden
van hoe Dongen fysiek en dynamisch profijt zou kunnen trekken uit
het aaneengroeien van het winkelgebied Looiersplein ,compleet met
terrasjes en andere horeca naar de Tramstraat .

Ook
op het gebied van de economie en het verder uitwerken van het feit
dat in Dongen een aantal internationale bedrijven zich huisvesten,
kan een kans voor Dongen zijn om dat verder uit te buiten. Een Coca
Cola museum bijvoorbeeld zou Dongen op de kaart kunnen zetten

Sport
en de kernen

Opvallend
in de visie van van Diessen op de functie en het betrekken van de
drie kleinere kernen in de gemeente. “De gebieden tussen de
kernen bieden – in combinatie met de Ecologische Verbindingszone
(EVZ) – de mogelijkheid om zogenaamde ‘sportlanes’ aan te maken.
Aansluitend op de EVZ kunnen eenvoudige paden worden gerealiseerd
waarop kan worden gewandeld en hardgelopen. Deze paden koppelen de
daarmee kernen fysiek. Het idee van de sportlanes sluit eigenlijk
naadloos aan bij een idee van de raad om te komen tot een recreatief
pad langs de rivier de Donge. Daarnaast kan in voorkomende gevallen
van renovatief groot onderhoud aan accommodaties, de gemeente de
optie van clustering en het combineren van sporten als serieus
meenemen. Daar zitten haken en ogen aan. Dat besef ik, maar ik
voorzie voor de toekomst niet-gebruik of inefficiënt gebruik van
sportaccommodaties “ aldus van Diessen.

lezersservice

Deze
krant stelt haar lezers in de gelegenheid om de 46 pagina’s tellende
visie van de waarnemend burgemeester van Dongen , dat ook gebruikt
kan worden praatstuk en hulp bij bewoners en bestuur van het dorp,
zelf ter kennis te nemen .

Bij
het klikken op de PDF logo vindt u het terugHet kán binnenkort : Studeren in de stad en blijven wonen in Dongen

DONGEN TOEKOMST Posted on di, augustus 26, 2014 19:39:02

Bij
voorkeur vier jongeren die zich gezamenlijk aanmelden

Het
kán binnenkort : Studeren in de stad en blijven wonen in Dongen

Dongen,
s Gravenmoer. Klein-Dongen ,Dongen -Vaart , 26 augustus 2014. Veel
jongeren gaan studeren in een stad , bijvoorbeeld Tilburg, waar ze
zo gauw geen woonruimte vinden . Je kan studeren gaan maar ook gewoon
in Dongen blijven wonen .Het liefst natuurlijk zelfstandig. Dat kan
binnenkort! Vieya
|cascade|Wooncorporatie start vandaag een pilotproject voor
Jongerenhuisvesting in Dongen. Aanleiding hiervoor is de vraag van
jongeren om specifiek iets voor de doelgroep 18 t/m 22 jaar te doen.
Deze geluiden kwamen ook uit informele gesprekken tussen Vieya en
gemeente naar voren. Vieya geeft hier nu gehoor aan. Bergmolenstraat
22 is een pand wat bestaat uit vier onzelfstandige woonruimten (ca.
14 m2
per
kamer) en gemeenschappelijke ruimten zoals woonkamer, keuken,
badkamers, berging en tuin. De woonruimten zijn bestemd voor Dongense
jongeren in de leeftijd van 18 t/m 22 jaar. De huurprijs bedraagt ca.
€ 280,00. Kosten voor gas, elektra, water enz. komen hier nog bij.
De aansluiting van deze nutsvoorzieningen moet door de bewoners zelf
geregeld worden.

Vieya
wil bij voorkeur vier jongeren die zich gezamenlijk aanmelden
huisvesten. Voor belangstellenden organiseert Vieya een kijkavond op
de locatie (Bergmolenstraat 22) op woensdag 10 september van 19.00
uur tot 21.00 uur. Pak jij binnenkort je verhuisdozen in? Kom naar
de kijkavond en laat je vrijblijvend informeren over je eigen plekje
in Dongen!

lees brochure :Wilde bloemen terug bij de Volckaert ?

DONGEN TOEKOMST Posted on vr, juli 18, 2014 11:24:23

Wilde
bloemen terug bij de Volckaert ?

Kans dat Dongen weer een stukje wilde bloemenpracht terugkrijgt

Dongen,
18 juli 2014. Wie herinnert zich het nog? De prachtige strook met
wilde bloemen aan de Middellaan als tuin voor de Volckaert .Menigeen
die in het centrum de boodschappen deed, reed er graag een straatje
voor om . Maar tijden en inzichten veranderen en de bloemen maakten
plaats voor een huisartsenpraktijk en de nieuwe Volckaert .Maar er is
een sprankje hoop aan de horizon dat het misschien mogelijk maakt om
een soortgelijk bloementapijt aan te leggen op een plek niet zo ver
van waar dit lang geleden lag. De heer Henk Oerlemans, bewoner van
het Dongepark in een van de aanleunappartementen is een volhouder en
heeft al menig idee voor veranderingen en verbeteringen op en rond
het kleine Dongense wijkje voor elkaar gekregen of toch een duwtje in
de goede richting gegeven. Oerlemans, die ook
amateur-natuurfotograaf is , heeft nu het idee geopperd om het in
Dongepark als rotonde bekendstaande stukje gazon in te zaaien met
wilde bloemen.Hij
is begaan met de natuur en wil, net als de jeugdgemeenteraad dat
onder andere voor elkaar kreeg op een lapje grond aan de
Kloosterstraat de bedreigde bijenfamilies een beetje helpen om nectar
te verzamelen in hun korven of bijenhotels

Foto: Henk Oerlemans

Hoopvol

Oerlemans
heeft weer eens de stoute schoenen aangetrokken en in een digitale
brief een verzoek gedaan aan mevrouw Annet Boekelman, voorzitter van
het Volckaert Raad van Bestuur om haar te doen overwegen eens na te
denken over zijn idee “ Daar er
echt een gebrek is aan wilde bloemen om onze bijenfamilie in stand te
houden zou ik u willen vragen om te overwegen het gras op de
‘rotonde’, in Dongepark te vervangen door wilde bloemen. Het kost
veel minder onderhoud en de bewoners zullen er van genieten “ aldus
Henk Oerlemans in zijn brief aan de directie .Oerlemans heeft al een
eerste antwoord van mevrouw Boekelman teug gekregen en dat is volgens
de Dogepark-bewoner hoopvol.Inmiddels heeft de initiatiefnemer al contact
opgenomen met de Dongense natuur vereniging Ken en Geniet ‘ en
mevrouw Boekelman gevraagd dit ook te doen.

Wat vind jij als lezer van dit initiatief ?Hieronder is ruimte voor reacties of anders is het e-mailadres redactie@dongenhomespot.nl

Heeft iemand nog foto’s van de bloemenpracht van vroeger bij de Volckaert ?

En wilt u die delen met ons en Dongen ? : info@dongenhomespot.nlVolgende »