Blog Image

DONGENSE VERHALEN

www.dongenhomespot.nl


Deze webruimte is onderdeel van de Dongense website

www.dongenhomespot.nl


Click HIER om terug te gaan naar de hoofdwebsite !

OPEN BRIEF : Naambehoud CAMMELEUR

DONGEN Posted on vr, november 27, 2015 17:40:01

Open brief aan:

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Dongen

T.a.v. gemeentesecretaris

Mr. H.L.M. van Noort Gemeenteraad gemeente Dongen

T.a.v. raadsgriffier Drs. W.N. Vulto

Lokale en regionale pers

Dongen, 27 november 2015

Betreft: De Cammeleur

Geachte College en gemeenteraad,

Binnen afzienbare tijd wordt het ontwerp van het nieuw te bouwen MFA door het college gepresenteerd.

Een voor Dongen belangrijke gebeurtenis.

De plannen voor de bouw van een CA (centrale accomodatie) zijn in de periode 1974 – 1978 voorbereid door, destijds mijn colega, Wim du Fossé. Onder zijn leiding kreeg iedere Dongenaar de gelegenheid een reactie te geven op de 3 potentiële ontwerpen om zo bij te dragen aan de definitieve besluitvorming.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1978 bleef de samenstelling van het college van B&W ongewijzigd. In de portefeuilleverdeling kwamen wel enkele verschuivingen waardoor de sector jeugd en cultuur, inclusief de realisatie en toekomstig beheer van de nog te bouwen centrale accommodatie, bij ondergetekende terecht kwam.

Op 19 september 1980 opende de commissaris van de koningin, J. van Harten De Cammeleur en gaf daarmee tevens het startsein voor de feestelijk openingsweek met op iedere dag activiteiten voor alle Dongenaren.

Nu 26 jaar later wordt voorgesteld de CA centrale accommodatie De Cammeleur te slopen en op dezelfde plaatst een MFA (multifunctionele accommodatie) te bouwen. Een democratisch genomen besluit. En begrijpelijk dat naar verloop van tijd vernieuwing wenselijk wordt.

Uit eerder berichtgeving heb ik begrepen dat er wordt overwogen een prijsvraag uit te schrijven voor een naam voor de nieuwe MFA. Graag zou ik er middels deze brief voor willen pleiten de huidige naam Cammeleur in stand te houden. Ik denk namelijk dat het goed is om bij vernieuwing de historie niet uit het oog te verliezen. Het zijn immers de gezamenlijke ervaringen, die mensen bindt.

Historie

In de afgelopen 26 jaar hebben heel veel Dongenaren mooie, bijzondere, leuke en misschien ook minder leuke herinneringen opgebouwd, welke gekoppeld zijn aan de Cammeleur. Door deze naam voor de nieuwe accommodatie te behouden, onderstreept en erkend u als gemeente dat deze herinneringen belangrijk zijn voor de Dongenaren.

Daarnaast heeft de naam Cammeleur voor Dongen nog een verdergaande historische en symbolische betekenis, die verwijst naar de leer en schoenindustrie. Deze industrie is historisch gezien heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Dongen.

Citaat uit het boek Mijn belevenissen Wim du Fossé pagina 58.

Voor de naamgeving van de centrale accommodatie werd een prijsvraag uitgeschreven onder de gehele bevolking. Inzenders moesten hun antwoord in een enveloppe doen:

De naam met motivatie.

Een aparte kleinere dichtgeplakte enveloppe met daarin de naam van de inzender.

Nadat de commissie haar keuze had gemaakt en het college dat had overgenomen werd de bijbehorende kleine enveloppe geopend, zodat pas op dat moment de winnaar van de prijsvraag bekend was.

De winnaar was Faan Akkermans, een echte Dongenaar, die van huis uit de Dongense schoenindustrie had meegemaakt. Hij had deze naam ingezonden omdat men in Dongen Cammeleur zei tegen de verbinding/kromming tussen de hak en de zool van de schoen. Dit was de verbastering van de originele naam te weten het Franse Cambrure dat naar alle waarschijnlijkheid te moeilijk was om uit te spreken. De centrale accommodatie zou volgens inzender de binding tussen de Dongense inwoners vergroten.

Op 29 april 1980 werd deze naam op de bouwplaats onthuld door Faan Akkermans en burgemeester Dosker.

Op grond van de historische waarde van de naam Cammeleur voelde het Schaepmann College zich in 1995 geïnspireerd haar naam te wijzigen in Cambreur College.

Uniek

De naam Cammeleur is uniek in Dongen en in heel Nederland. In geen andere plaats vind je een gebouw met deze naam. In Rotterdam staat Het Luxor Theater maar die zijn er meer in Nederland, dat geldt ook voor De Vereniging in Nijmegen en Musis Sacrum in Arnhem. Allemaal voor de lokale gemeenschap belangrijke accommodaties maar qua naamstelling niet uniek. Wanneer je via Google op “Cammeleur” zoekt, kom je zondermeer in Dongen uit.

Zinvol?

Een naamswijziging is zelden zinvol, ook niet als de functie van een gebouw of organisatie wijzigt.

In Ooterhout stond theater De Bussel met aangrenzend de centrale bibliotheek. Nu staat er theater De Bussel met daarin geïntrigeerd de centrale bibliotheek en de VVV. De voor iedere inwoner bekende naam is niet veranderd.

In Dongen kunnen ook enkele voorbeelden worden genoemd.

Het militaire complex aan de Kanaalstraat en Oude Baan heeft door de jaren heen steeds andere namen gekregen maar voor de Dongenaren bleef het de Rimi.

Het sportcomplex en sportcafé De Salamander aan de Belgiëlaan. Oorspronkelijk gebouwd als sporthal en binnenzwembad. Van deze dubbelfunctie is ook de naam afgeleid. De Salamander leeft immers op het land en in het water. Na de totale renovatie van dit complex met als resultaat geen zwembad meer maar twee sporthallen heeft het gemeentebestuur de bij iedere Dongenaar bekende naam gehandhaafd.

DeLaMar

In Amsterdam staat aan de Marnixstraat het DeLaMar Theater. In 1947 begon architect Piet Grossouw een klein theater en noemde het naar zijn schoonvader Nap de la Mar, vader van de destijds bekende cabaretière Fien de la Mar. In 1953 nam Wim Sonneveld het theater over en noemde het het Nieuwe De La Mar theater. De VandeEnde Foundation werd de volgende eigenaar en verwierf tevens de aangrenzende bioscoop Calypso. Het geheel werd herbouwd tot een nieuw theatercomplex met 2 zalen en op 28 november 2010 was de officiële opening door koningin Beatrix. Met respect voor de historie kreeg het complex de oorspronkelijke naam DeLaMar theater.

Ik vertrouw er op u met deze overwegingen te inspireren tot het behoud van de naam van onze Cammeleur.

Met vriendelijke groet,

Th.P.J. Brants


U KUNT HIERONDER REAGERENINGEZONDEN BRIEF : ‘verkeerssituatie in Dongen ‘

MIJN VERHAAL Posted on do, november 05, 2015 12:58:25

Ingezonden
brieven vallen binnen de voorwaarden die de Dongense Internetkrant
hanteert in haar disclaimer
en het betekent niet dat de redactie het eens zou zijn met de inhoud
ervan MAIL HIER

Geachte
Redactie,

Met 43 jaren
politie-ervaring, waarvan ‘n groot gedeelte bij de verkeerspolitie,
kijk ik dikwijls toch met wat andere ogen naar (verkeers)situaties in
Dongen. Af en toe maak ik daar ook ‘n foto van, zie bijgaande
opnamen. Is dat iets voor Dongenhomespot, om (verkeers)situaties op
‘n niet kwetsende manier onder de aandacht te brengen c.q. Aan de
kaak te stellen ?

Uitleg bij de
foto’s:

-Bij deze foto stond deze auto in het weekend 1,5 dag zo op het trottoir geparkeerd,
niet echt handig voor voetgangers, rolstoelers, rollators,
kinderwagens etc. !;

-Bij deze foto : Op 17
juni 2015, stond deze auto jarenlang veelvuldig op deze manier
geparkeerd, niet fijn als je tegen die trekhaak fietst !;

-Bij deze foto die op 28
juni 2015 is gemaakt , is het trottoir voor meer dan helft bezet door te fors uit
de kluiten gewassen coniferen, wederom lastig voor voetgangers,
rolstoelers, kinderwagens etc., met name als de zaak nat is !

De naam van de inzender is bij de redactie bekendINGEZONDEN BRIEF :Ontslag voor leidsters Stichting Peuterspeelzalen Dongen

DONGEN TOEKOMST Posted on wo, oktober 21, 2015 15:20:15

INGEZONDEN BRIEF

Ontslag
voor leidsters Stichting Peuterspeelzalen Dongen

Per
1 januari 2016 moet Stichting Peuterspeelzalen Dongen stoppen met het
aanbieden van peuterspeelzaalwerk in de gemeente Dongen omdat er
hiervoor geen subsidie meer vrijgemaakt wordt door de gemeente.Omdat
de Stichting Peuterspeelzalen Dongen vanaf 1 januari 2016 niet meer
zal bestaan is voor de leidsters ontslag aangevraagd en is deze
inmiddels door het het UWV in behandeling genomen. Daarnaast zijn
alle huurcontracten van de zalen en ook alle andere verplichtingen
opgezegd. Hierdoor is het duidelijk geworden dat het
peuterspeelzaalwerk in de huidige situatie definitief zal stoppen.
Maar hoe dan verder?
De
gemeente Dongen streeft ernaar om vanaf die datum het
peuterspeelzaalwerk uit te laten voeren door een of meerdere Dongense
kinderopvangorganisaties. De gemeente Dongen voldoet dan aan het
landelijk beleid.
Tot
nu toe weten de leidsters en de leden van de ouderraad niet hoe de
gemeente Dongen en de betreffende kinderopvangorganisaties het
peuterspeelzaalwerk gaan invullen. En wordt er nog wel
peuterspeelzaalwerk aangeboden vanaf 1 januari 2016 ? Zo ja, is er
dan plaats voor de leidsters bij de kinderopvangorganisaties en hoe
wordt de eigenheid van het huidige peuterspeelzaalwerk gewaarborgd.
De uitgangspunten die in het begin van het proces door middel van een
collegebesluit, van 3 juli 2012, zijn vastgesteld. Maar ook de
praktische zaken zoals waar en wanneer kan mijn peuter naar de
peuterspeelzaal, hoe wordt het peuterspeelzaalwerk aangeboden en wat
zijn de kosten? De leidsters en de ouderraad Stichting
Peuterspeelzalen Dongen hopen dat, na jaren van van onzekerheid, nu
eindelijk snel duidelijkheid komt over hoe de situatie er in 2016 uit
komt te zien.

David
Kunst
Voorzitter ouderraad SPD

OOK HIEREen rustmomentje bij het veldkapelletje

DONGEN Posted on vr, juli 24, 2015 17:39:54

Een
rustmomentje bij het veldkapelletje of Mariakapelletje aan de
Eindsestraat nr.104 in Dongen

Dongen
, 24 juli 2015. Het Mariakapelletje aan de Eindsestraat 104 of
zoals de officiële naam luidt Maria Te Velde is gebouwd in 1935 en
bestaat dit jaar 80 jaar. Dit jaar in mei 2015 is het veldkapelletje
gerestaureerd door Heemkundekring “De Heerlyckheit ” in
Dongen en Buurtvereniging Onder Ons. Jan
van Erven en Daan de Jong deden groot onderhoud zoals
dat heet .Het veldkapelletje ligt voorbij de firma Schaafstra
aan de rechterkant van de Eindsestraat tussen Dongen en Tilburg nog
voor Sloopbedrijf Van Laarhoven. Veel mensen vinden hier een
rustmomentje zoals Dongenaar Marc Ijpelaar die vandaag hier geweest
is en er naar eigen zeggen even een kaarsje gebrand heeft voor geliefden, familieleden en
overledenen en wat foto’s genomen. Waarvoor dank van de krant

Veel
Dongenaren zijn er bekend mee, maar ook velen weten het niet dat aan
de Eindsestraat een beetje verscholen en naast huisnummer 104 een
kapelletje staat dat gewijd aan Maria . Dankzij de heemkundekring
Dongen- waarvoor dank – kwamen we er achter dat dit kleinood
gebouwd is in 1935 op initiatief van kapelaan J.W.A.van Eekelen en
van de Sint Josephparochie. Zo’n 150-tal meisjes en jonge boerinnen,
van de verenigingen Katholieke Jonge Meisjes en Katholieke Jonge
Vrouwen van deze parochie, hebben zich voor de realisatie van de
kapel ingezet. Broeder Wigbertusm tekenaar, beeldhouwer en leraar aan
de kweekschool Sint Gerardus Majella in Dongen was de ontwerper. De
kapel heeft een bakstenen basis, met een houten boven bouw met
tuitgevel. Op het dak liggen paarse noord- Franse Fumai -leien. De
beeldengroep `Maria is ook onze moeder` stelt Maria met
beschermingzoekende mensen voor en is vervaardigd door beeldhouwer
Toon van der Wiel. De grond waarop de kapel is gebouwd, was eigendom
van de. familie C. Haest-Willemse. In 1952 schonk deze familie de
grond aan de parochie. De kapel is op 8 september 1935 ingezegend
door Deken J. Batenburg.Dongen. Je blijft er van houden.

Met
dank aan Marc
Ijpelaar voor de tip en foto’sJubileumconcert van Voice Irene beloofd een topper te zijn op muzikaal gebied

DONGEN CULTUUR Posted on za, mei 23, 2015 10:53:48

Jubileumconcert van Voice Irene beloofd een topper te zijn op
muzikaal gebied

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan geeft Gemengd koor Voice
Irene op 31 mei een jubileumconcert in de Oude Kerk aan de Kerkstraat
. Bij deze gelegenheid verlenen vele oud-leden en projectleden hun
medewerking . Het koor staat onder leiding van Marie -Anne Gubbels en
Hans Hartog zit achter de piano De zang wordt afgewisseld met
optredens van het saxofoonkwartet Saxofour

Het programma van dit concert is een afspiegeling van wat er in al
die jaren gezongen is plus enkele nieuwe stukken . Het repertoire van
Voice Irene is geleidelijk aan veranderd van Nederlandstalig naar
internationaal . Tijdens het jubileumconcert worden Nederlandse
,Duitse, Engelse Italiaans en Russische liederen gezongen van
klassiek tot modern. Tot 30 mei zijn er kaarten voor dit concert te
koop bij Bruna aan de Hoge ham en op de website van het koor Ze
kosten dan €4.– .Aan de kassa voor het concert betaalt u een euro
meer . De Oude kerk gaat om 14.00 uur open en het concert zelf vangt
om 14.30 uur aan. Tijdens de pauze is er een gratis kopje thee of
koffie met iets lekkers er bij en na floop is er een hapje en een
drankje waarvan het hapje gratis is.

De dag erop op maandag repeteert het
koor vanaf 20.00 uur weer bij De Viersprong. Belangstellende zijn
daar altijd welkom

Terug naar het dagelijkse nieuws : H I E RLenteconcert weer gezellig

DONGEN CULTUUR Posted on ma, mei 18, 2015 08:47:00

Dongen, 18 mei 2015 .Op
zondag 17 mei 2015 organiseerde het Gezelligheidskoor Dongens
Levenslied in samenwerking met Fred en Petra Heijne van cafe en
zalencentrum de Viersprong, het Lenteconcert 2015.Hieraan
werkten mee: Oosterhouts
Smartlappenkoor Nieuwe Stijl.Sprundel
Vocaal.en natuurlijk ‘ons’ gezelligheidskoor “Dongens
Levenslied.

Zoals
altijd Het werd het een hele gezellige middag Het
Oosterhouts Smartlappenkoor heeft een heel eigen aparte style.Ze zien
er schitterend uit, en een eigen choreograaf geeft het geheel
een eigen image.Ze brengen leuke liedjes zoals bvb: Zomerzon
(smile – Pussycat.), Avond van Boudewijn de Groot,Californian
dreaming, the streets of London and I did it my way.Verder nog: Je
denkt maar dat je alles mag van mij, je hebt me belazerd, je hebt me
bedonderd en nog meervan dat soort kommer en kwel.Het lied You never
walk alone was in een woord helemaal geweldig en kreeg de aanwezigen
in de zaal zowat muis stil.Sprundel Vocaal had er ook duidelijk
zin in.What a beautiful world, Summerholiday, Fields of gold,
he ga de mee, girls,girls girls and Angelvan Robby Williams waren in
een woord helemaal geweldig.

Ook
het Dongenslevenslied olv Wouter Kwakernaat had er duidelijk zin
in.Dronken zeeman, op zij opzij opzij, Cockles and Musles, geen
rooie cent, ik ben vandaag zo vrolijk, Geef mij je hand,Ik loop met
jou naar de regenboog, en raindrops keeps falling on mij head
passeerden de revue.Met het lied Paulien werd het optreden
afgesloten.De samenzang vond plaats om en nabij de klok van 18.00
uur.Al bij al, een geweldige middag vol zang en plezier.Goed tegen de
stress, en andere ongemakken.Hebt u interesse om lid te worden
van dit gezellige koor.

Kom
vrijblijvend naar onze repetitieavond: elke donderdag van 20.15 tot
22.15 uur bij de Viersprong, Kanaalstraat 10 te Dongen

Voor
meer info
www.dongenslevenslied.nl« VorigeVolgende »